Register for event Världens första fossilfria land – elektrifiering av sjöfarten som en del av lösningen för transportsektorn?

Vertical Tabs

Register for this event
Mon, 03 Jul 2017 -
08:30 to 10:00
Location: 
Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1, Visby
Organiser: 
Lighthouse

Världens första fossilfria land – elektrifiering av sjöfarten som en del av lösningen för transportsektorn?

Välkommen till seminarium om utmaningar och möjligheter med elektrifiering av sjöfarten. 

Medverkande är bland annat:

  • Per Wassén, VD, PowerCell
  • Bo Carlsson, senior rådgivare, NorthVolt 
  • Maria Grahn, forskare, Chalmers 
  • Harry Robertsson, teknisk direktör, Stena teknik
  • Michael Gudmunn Petersen, Scandlines
Register for this event