Funding

Deadline: 
2017-09-01

Region Västra Götaland announces a forthcoming call for experienced researchers to submit
research proposals for the Mobility for Regional Excellence 2020 programme (MoRE2020).

Deadline: 
2017-09-14

EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Deadline: 
2017-09-15

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel med inriktning mot planering av transportsystemet. Sista ansökningsdag är 15 september 2017.

Deadline: 
2017-09-15

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Då kan du söka finansiering för att testa eller utvärdera din lösning. Inom det här erbjudandet finansierar Vinnova projekt som ska bidra till framtidens transporter, med fokus på behov och utmaningar i storstäder.

Deadline: 
2017-09-15

The Finnish Transport Safety Agency, the Finnish Transport Agency and the Swedish Maritime Administration in association with the Swedish Transport Agency – hereby invite research institutions and companies to apply for financing of winter navigation research projects for the year 2018.

Deadline: 
2017-09-30

Sjömän under utbildning, samt studeranden vars fader har eller har haft sin yrkesutövning till sjöss, har möjlighet att söka ett studiestipendium från Neptuni Orden.

Deadline: 
2017-10-02

Energimyndigheten utlyser cirka 5 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn för genomförbarhetsstudier. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska tydligt bidra till transporteffektiva städer och regioner. Sista ansökningsdag är 2 oktober 2017.

Deadline: 
2017-10-03

Energimyndigheten erbjuder stöd för verifiering av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar kommer att bedömas vid två tillfällen under året. Sista ansökningsdag för respektive uppsamlingstillfälle är 2 maj 2017 och 3 oktober 2017.

Deadline: 
2017-11-09
Deadline: 
Flera deadlines, 11 sept 2017 samt 9 nov 2017.

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

Deadline: 
2017-12-12

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Då kan du söka finansiering för att testa eller utvärdera din lösning. Inom det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens transporter, med fokus på behov och utmaningar i storstäder.

Deadline: 
2017-12-30
Deadline: 
Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning.

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond).

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta gärna Energimyndigheten innan ansökan skickas in

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Our approach is to be inclusive, acting as a catalyst and working with partners and others with similar aims to ourselves, focusing our funding in the areas of supporting excellent research, education and training, accelerating the application of research, and public engagement. 

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

The Nippon Foundation is an independent, non-profit, grant-making organization founded in 1962. It was established by legislation for the purpose of carrying out philanthropic activities using revenue from motorboat racing.

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

För Sjöfartsverket är det viktigt att få kännedom om hur behovsbilden inom sjöfartsområdet ser ut och era intresseanmälningar utgör en viktig del av vår planering för FoI.

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stöd till förberedelse och mobilisering inför utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020.

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.