Funding

Deadline: 
2017-09-01

Region Västra Götaland announces a forthcoming call for experienced researchers to submit
research proposals for the Mobility for Regional Excellence 2020 programme (MoRE2020).

Deadline: 
2017-09-14

EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Deadline: 
2017-09-15

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel med inriktning mot planering av transportsystemet. Sista ansökningsdag är 15 september 2017.

Deadline: 
2017-09-30

Sjömän under utbildning, samt studeranden vars fader har eller har haft sin yrkesutövning till sjöss, har möjlighet att söka ett studiestipendium från Neptuni Orden.

Deadline: 
2017-09-30
Deadline: 
Planned to be opened in autumn 2017

The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 supports integrated territorial development and cooperation for a more innovative, better accessible and sustainable Baltic Sea region. Partners from countries around the Baltic Sea work together in transnational projects on common key challenges and opportunities.

Deadline: 
2017-10-03

Energimyndigheten erbjuder stöd för verifiering av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar kommer att bedömas vid två tillfällen under året. Sista ansökningsdag för respektive uppsamlingstillfälle är 2 maj 2017 och 3 oktober 2017.

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta gärna Energimyndigheten innan ansökan skickas in

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Our approach is to be inclusive, acting as a catalyst and working with partners and others with similar aims to ourselves, focusing our funding in the areas of supporting excellent research, education and training, accelerating the application of research, and public engagement. 

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

The Nippon Foundation is an independent, non-profit, grant-making organization founded in 1962. It was established by legislation for the purpose of carrying out philanthropic activities using revenue from motorboat racing.

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

För Sjöfartsverket är det viktigt att få kännedom om hur behovsbilden inom sjöfartsområdet ser ut och era intresseanmälningar utgör en viktig del av vår planering för FoI.

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stöd till förberedelse och mobilisering inför utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020.

Deadline: 
2017-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.