Library / Bibliotek

Brochures, reports and videos from Lighthouse.

Broschyrer, rapporter och filmer från Lighthouse.

Pre studies / Förstudier

Autonomous safety on vessels
Autonom säkerhet för fartyg (ENG only)
June 2016

 

Dynamic design of ships (ENG only)
December 2016

 

 

Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter 
The waterway - the intermodal piece to resource efficient regional and urban transport (SWE only) January 2017

 

Brochures / Broschyrer

Lighthouse prioriterade områden (SWE)
Lighthouse prioritised areas (ENG)

 

 

Lighthouse pre studies 2016 - 2017 (SWE only)
Lighthouse förstudier 2016 - 2017

 

 

Lighthouse, the first ten years (ENG)
Lighthouse, de första tio åren (SWE)

 

Annual reports / Årsrapporter

Lighthouse annual report 2016 (SWE only)
Lighthouse årsrapport 2016