News

About once a month, Lighthouse will introduce you to a maritime researcher and their field of interest.

Alexandra Bakosch is new coordinator at Lighthouse since August 14th.

The International Maritime Organization (IMO) has designated the Baltic and North Seas, together with the English Channel, to form a Nitrogen Emiss

Source: 
Baltic Transport Journal

About 30 seminars, two mingles and three ministerial visits.

Hållbart fiske och vattenbruk har potential att bli vår nästa stora exportprodukt. Vilka behov har företagen och hur kan politiken hjälpa till?

Infrastrukturminister Anna Johansson var hedersgäst på onsdagens mingel på Maritima mötesplatsen under Almedalsveckan.

Sveriges hamnar är navet i landets utrikeshandel. 90 % av alla importvaror passerar någon av våra hamnterminaler.

Trängsel, utsläpp och dyr infrastruktur på land gör att vattenvägen får allt större betydelse för kortväga och långväga persontransporter.

Trafiksäkerhet är ett av de högt prioriterade områdena inom det hållbara samhället.

Svensk export har byggt Sverige till det välfärdsland vi känner. Hur beroende är vi av exporten idag?

Frågan om ett stödsystem baserat på ekonomiska incitament för att flytta gods från lastbilar till sjöfart är högaktuell nationellt såväl som intern

Sveriges regioner och kommuner spelar en central roll för att uppnå globala och nationella klimat- och miljömål där den maritima sektorn är en vikt

Välkommen till seminarium om utmaningar och möjligheter med elektrifiering av sjöfarten.

The Finnish Transport Safety Agency, the Finnish Transport Agency and the Swedish Maritime Administration in association with the Swedish Transport

The Swedish government has today decided to support the previously agreed rules within the UN Maritime Administration IMO to raise the global safet

Pages