För en hållbar maritim sektor

Lighthouse bedriver ett långsiktigt arbete med forskning, utveckling och innovation för en hållbar maritim sektor. 
Läs mer om vårt fokus och våra prioriterade områden

Våra partners:

 

Anmäl dig! Lighthouse workshop 2017

14 november är dagen för Lighthouse årliga workshop. I år tar vi hjälp av John Holmberg, professor i fysisk resursteori och Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Anmäl dig nu!
Foto: Göteborgs Hamn

RoRo? Jorå! - framtiden för rullande gods på sjön

21 november! Välkommen till en dag med målsättning att höja kunskapen om RoRo-sjöfartens betydelse och potential för ett hållbart och effektivt transportsystem och möt andra intresserade i området logistik, transporteffektivitet och sjöfart.

Det här är vad vi gör

Lighthouse arbetar långsiktigt med maritim forskning, utveckling och innovation. Läs om vårt arbete och vår vision.

News

Foto: Shutterstock.com

Det finns ett behov av att förbättra de hållbarhetsindex för sjöfarten som finns idag.

Den långvariga konflikten i APM Terminals containerterminal i Göteborg har lett till att volymerna i containerflödet är de lägsta sedan 2001.

Fartyg byggda 2013 och framåt måste uppfylla FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO:s krav på energieffektivitet EEDI, Energy Efficiency Des

Med anledning av Dan Sten Olssons 70-årsdag utlyser Svensk Sjöfart uppsatstävlingen, "Färjesjöfartens framtida betydelse för Sverige".

Vid  konferensen om vårt hav (Our Oean 2017) som EU stod värd för i Malta (5–6 oktober) har Europeiska unionen åtagit sig att genomföra 36 konkreta

Upcoming events

okt
24
tis

International conference on scientific findings on impacts of shipping on environment and their application in policy, marine spatial planning and

okt
25
ons

Vinnova arrangerar en informationsdag i Stockholm, med fokus på de strategiska prioriteringarna i EU-programmet Horisont 2020.

nov
7
tis

Konferens med Maritima Klustret i Västsverige.

 

nov
9
tors

Vinnova, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet bjuder in till ett informationsmöte om finansieringsmöjligheter i Horisont 2020.

nov
9
tors

Vinnova, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet bjuder in till ett informationsmöte om finansieringsmöjligheter i Horisont 2020 för p

Click to visit us at LinkedIn