För en hållbar maritim sektor

Lighthouse bedriver ett långsiktigt arbete med forskning, utveckling och innovation för en hållbar maritim sektor. 
Läs mer om vårt fokus och våra prioriterade områden

Våra partners:

Det här är vad vi gör

Lighthouse arbetar långsiktigt med maritim forskning, utveckling och innovation. Läs om vårt arbete och vår vision.

Nyheter

Möt den maritima forskaren. Ivan Stenius är biträdande lektor på farkost och flygteknik, KTH.

Photo: IMO

Efter förhandlingar i IMO:s miljökommittémöte MEPC 72 har över 170 medlemsländer enats om att sjöfartens CO2-utsläpp ska halveras till år 2050.

Grov sjö och höga hastigheter kräver mycket av de människor som är ombord högpresterande marina fartyg, HPMC. (High Performance Marine Craft).

Energimyndigheten startar ett 6-årigt sjöfartsprogram med 83 miljoner kronor i potten.

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn