Om Lighthouse

Lighthouse är ett unikt tvärvetenskapligt maritimt kompetenscenter, baserat på triple helix samarbete mellan industri, akademi och samhälle.

Vision: Lighthouse - för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

Huvudfinansiärerna av forskning och innovation välkomnar områden med en tydlig samverkan mellan industri, akademi och samhälle och ett tydligt strategiskt fokus. Med en nationell plattform för forskning, utveckling och innovation finns en ökad möjlighet för ökad finansiering.

Lighthouse tre huvuduppgifter är: Forskningssamverkan och nätverk, Program och finansiering samt Kommunikation.

Forskningssamverkan och nätverk

Lighthouse främjar samverkan avseende forskning, utveckling och innovation genom exempelvis diskussionsforum, seminarier, workshops och konferenser. Lighthouse erbjuder och utvecklar nätverk för diskussioner om pågående forskning, utveckling och innovation för att identifiera behov och skapa ett strategiskt fokus. Lighthouse stödjer samverkan mellan akademierna och andra forskningsinstitut avseende grundforskning, utbildning och doktorandkurser. 
Hitta våra events här.

Program och finansiering

Lighthouse initierar, förbereder och koordinerar en portfölj av forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram relevanta för den maritima sektorn utifrån näringens och samhällets behov, för att söka finansiering och mobilisera resurser från externa parter. Beslut om finansiering tas av de externa parterna. Lighthouse finansierar och stödjer relevanta förstudier och ansökningar för tillgänglig extern finansiering. Lighthouse bistår nätverket med information om finansieringsmöjligheter. 

Läs mer om programmen här.

Kommunikation

Lighthouse synliggör och skapar intresse för svensk maritim forskning, utveckling och innovation genom hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, pressmeddelanden, popularisering av forskning etc. Lighthouse sprider resultat från svensk och internationell forskning och innovation inom det maritima området.
Prenumerera på våra nyhetsbrev och annan info.
Följ oss på Twitter.

Vill du veta mer?

Åsa Burman

Verksamhetschef
Telefon: +46(0)31-772 26 74
asa.burman [at] lighthouse.nu