Nyheter

Att sjöfarten går mot att vara allt mer digitaliserad och autonom är det knappast någon som ifrågasätter.

Svenskt Marintekniskt Forum med Lighthouse som medarrangör bjuder in till ett digitaliseringsseminarium på Båtmässan i Göteborg.

9 februari är sista ansökningsdag för 2018 års första ansökningsomgång till Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Havet är en förutsättning för livet på jorden, men trots det vet vi mer om ytan på planeter som Mars och Venus än hur havsbotten ser ut.

Det är långt ifrån självklart hur blivande sjökapteners färdigheter utvecklas i utbildningens uppbyggda miljöer och hur den simulerade verkligheten

Med 86 olika parallella sessioner lockade Transportforum över 1600 deltagare från hela transport-Sverige.

Foto: Shutterstock.com

Rolls Royce AB är ett nytt företag i Lighthouse traineeprogram och blir därmed ytterligare en maritim arbetsplats för deltagarna i Lighthouse train

Foto:Shutterstock.com

I regeringens regleringsbrev till Trafikverket är anslagen för sjöfartsforskning kvar på samma nivå som tidigare år, 55 miljoner kronor.

Möt maritima forskaren Gesa Praetorius.

Nyss hemkommen från Korea konstaterar Karolina Malmek att Lighthouse traineeprogram gör henne till en bättre skeppsbyggnadsingenjör och rekommender

Foto: Shutterstock.com

Om sjöfarten ska kunna bidra till målet i Parisöverenskommelsen om att jordens uppvärmning ska begränsas till väl under två grader måste fossilfria

Den svenskspråkiga finska yrkeshögskolan Novia, University of Applied Scienes, är i startgroparna med ett nytt mastersprogram med inriktning mot au

Foto: Shutterstock.com

Under kommande säsong deltar Wallenius Marine i Lighthouse traineeprogram.

Harry Robertsson, teknisk direktör Stena, har utsetts till ny ordförande i Lighthouse styrelse.

Sidor