Nyheter

Under tio års tid satsar Trafikverket 100 miljoner kronor på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart.

Energimyndigheten bjuder in till informationsmöten om det nya sjöfartsprogrammet. 29 maj i Stockholm och 30 maj i Göteborg.

Photo: Shutterstock

Energimyndigheten utlyser ca 41 miljoner kronor inom programmet Medfinansiering EU-projekt.

Aldrig tidigare har Stiftelsens Sveriges Sjömanshus delat ut så många belöningar under en belöningshögtid.

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett h

I april, presenterade Victor Fernando Placido da Conceicao, Chalmers, sin lic-avhandling

Välkommen till den sjunde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transport- och logistikforskning.

Sedan början av april jobbar Helena Strand deltid som koordinator på Lighthouse.

Vilka är resultaten och erfarenheter från metanolprojektet GreenPilot och hur kan resultaten gynnan annan sjöfart?

Möt den maritima forskaren. Ivan Stenius är biträdande lektor på farkost och flygteknik, KTH.

Photo: IMO

Efter förhandlingar i IMO:s miljökommittémöte MEPC 72 har över 170 medlemsländer enats om att sjöfartens CO2-utsläpp ska halveras till år 2050.

Grov sjö och höga hastigheter kräver mycket av de människor som är ombord högpresterande marina fartyg, HPMC. (High Performance Marine Craft).

Energimyndigheten startar ett 6-årigt sjöfartsprogram med 83 miljoner kronor i potten.

EU har beslutat om ett system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av utsläpp av koldioxid från fartyg i Europa från och med 2018.

Sverige har ambitionen att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030, och har sedan 1 januari 2018 ett nytt långsiktigt klimatmål som innebär att de

Sidor