Nyheter

Välkommen till en dag med målsättning att höja kunskapen om RoRo-sjöfartens betydelse och potential för ett hållbart och effektivt transportsystem

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Som ett svar på en riksdagsfråga skriver Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, att Vinnova har medel för

VTI och Göteborgs universitet har fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att min

Follow Lighthouse Workshop 2017 here. This year we welcome John Holmberg, professor of Physical Resource Theory and he also holds Sweden's first UN

Lighthouse rapport om nordisk sjöfartsforskning och innovation leder till frågor i riksdagen.

Trafikverket satsar upp till 480 miljoner kronor under de närmaste tolv åren på forskning inom området fossilfria godstransporter.

Sverige är det land i Norden som satsar minst på forskning och innovation inom sjöfartssektorn.

Foto: Shutterstock.com

Det finns ett behov av att förbättra de hållbarhetsindex för sjöfarten som finns idag.

Foto: Göteborgs Hamn

Den långvariga konflikten i APM Terminals containerterminal i Göteborg har lett till att volymerna i containerflödet är de lägsta sedan 2001.

Fartyg byggda 2013 och framåt måste uppfylla FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO:s krav på energieffektivitet EEDI, Energy Efficiency Des

Med anledning av Dan Sten Olssons 70-årsdag utlyser Svensk Sjöfart uppsatstävlingen, "Färjesjöfartens framtida betydelse för Sverige".

Vid  konferensen om vårt hav (Our Oean 2017) som EU stod värd för i Malta (5–6 oktober) har Europeiska unionen åtagit sig att genomföra 36 konkreta

Foto: Shutterstock.com

Hydrodynamisk förbättring är en av grundpelarna för att möjliggöra en mer energieffektiv sjöfart.  Detta kräver att metoderna och verktygen för hyd

Matavfall är ett globalt problem, cirka 1/3 av allt livsmedel som produceras för människor kastas bort.

Sidor