Nyheter

Finska Trafiksäkerhetsverket, finska Trafikverket, svenska Sjöfartsverket tillsammans med svenska Trafikverket bjuder in forskningsinstitutioner oc

Lighthouse eget seminarium i Almedalen handlade om framtidens sjöfartsbränslen och lockade mellan 40 och 50 åhörare till tältet på den Maritima Möt

Mer forsknings- och utvecklingsmedel till sjöfarten, stärkta maritima kluster och ett delat ansvar mellan näring och samhälle för den maritima fors

Var finns affärsmodellen för att använda biobaserade bränslen inom sjöfarten?

För första gången är sjöfarten överens internationellt om att minska sina växthusgasutsläpp.

Under Almedalsveckan samlas maritima aktörer på den Maritima Mötesplatsen.

På torsdagen presenterades den första nationella godstransportstrategin som bland annat innehåller en nationell samordnare för inrikes sjöfart och

Nu har VTI öppnat för inlämning av abstract (konferensbidrag) till Transportforum 2019 som genomförs 9–10 januari.

Source: 
VTI

Havs- och vattenmyndigheten utlyser 1 miljon kronor för att ta fram idéförslag hur vi kan skapa värdenätverk som levererar innovation. Innovationer

Source: 
Havs och vattenmyndigheten

How can energy efficiency contribute to a stronger and more sustainable shipping sector?

Lighthouse programkommitté

Lighthouse programkommitté har initierat två nya förstudier som ska genomföras under året.

Nu har du en utmärkt chans att jobba för en mer hållbar sjöfart.

2 juli – 5 juli har sjöfarten som vanligt under Almedalsveckan gått samman och kommer att ordna 20-talet seminarier och mingel under det gemensamma

Emil Andersson och Erik Lengyel är Lighthouse två nya traineer som efter sommaren kommer att få chansen att jobba på flera olika maritima företag o

Under tio års tid satsar Trafikverket 100 miljoner kronor på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart.

Sidor