Nyheter

Regeringen vill satsa 50 miljoner per år i tre år på ett nytt tillfälligt system som syftar till att minska utsläppen genom att förflytta transport

Source: 
Svensk Sjöfart

Från kontoret i San Diego, Kalifornien fjärrstyrde Wärtsilä offshorefartyget Highland Chieftain i Nordsjön. Under fyra timmar i augusti navigerade

Lighthouse förstudie Dynamisk dimensionering har lett till ett samarbetsprojekt mellan SSPA (projektledare), Chalmers, KTH och Stena, som Trafikver

På ett sjöfartsseminarium i europeiska parlamentet delgav EU-kommissionären Violeta Bulc, ansvarig för transportfrågor, sin syn på framtidens auton

I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Att främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är ett av målen med Trafikverkets förslag till nationell trafikslag

Det var fullsatt när Lighthouse och Maritima klustret i Västsverige arrangerade seminaret Fartyg på el - en kraft att räkna med?

Den 6-8 november 2017 hålls konferensen Ports and Port-Cities – Post 2030 i Malmö.

Ungefär en gång per månad kommer Lighthouse presentera en forskare i den maritima sektorn.

Chalmers institution Mekanik och maritima vetenskaper toppar listan när sjöfartssajten Fathom News listar världens nyckeluniversitet kring maritim

Alexandra Bakosch är ny koordinator på Lighthouse sedan den 14 augusti.

För att minska utsläppen av kväve från sjöfarten har IMO beslutat att Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ska bli så kallade kvävekontrollområ

Source: 
Sjöfartstidningen

Ett 30-tal seminarier, två mingel och tre ministerbesök.

Hållbart fiske och vattenbruk har potential att bli vår nästa stora exportprodukt. Vilka behov har företagen och hur kan politiken hjälpa till?

Infrastrukturminister Anna Johansson var hedersgäst på onsdagens mingel på Maritima mötesplatsen under Almedalsveckan.

Sidor