Styrelse

Ordförande Claes Davidsson
Per Lövsund, Vice prefekt forskning, Chalmers
Per Cramér, Rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Jakob Kuttenkeuler, Professor, KTH
Ted Bågfeldt, Prefekt, Linnéuniversitet
Peter Fyrby, Direktör Rederi och FoI, Sjöfartsverket
Jessica Hjerpe-Olausson, Maritim strateg, Västra Götalandsregionen
Rikard Engström, vice VD, Föreningen Svensk Sjöfart
Christer Themnér, Ordförande, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Ebba Lindegren, Programansvarig Sjöfart och flyg, Vinnova (adjungerad)