Seglande stora och små fartyg - framtidens sjötransporter?


2019-års Almedalsvecka är nu över. Här kan du se Lighthouseseminarium om nya "segelfartyg" som genomfördes på måndagsmorgonen.

Sjöfarten måste minska sin miljö- och klimatpåverkan och det krävs kreativa lösningar för minskad förbrukning av fossila bränslen och minskade utsläpp. Att ta vinden till hjälp är inte ett kliv bakåt utan framåt med nya tekniker.

Se seminariet här

Länk till programmet

 

Våra partners och medlemmar:

 

Smarta sjömän – vilken kompetens behöver framtidens sjöfart?

Välkommen till Kalmar den 17 september och en seminariedag om dagens sjöfartsutbildningar och hur dessa kan, borde och skulle kunna utvecklas.

Prenumerera på Lighthouse nyhetsbrev!

Ta del av maritima forskningsnyheter, inbjudningar till seminarier och workshops och håll kontakten med den maritima sektorn!

Det här är vad vi gör

Lighthouse arbetar långsiktigt med maritim forskning, utveckling och innovation. Läs om vårt arbete och vår vision.

Nyheter

Det räcker inte med nya bränslen, naturens krafter måste också användas om målet om fossilfri sjöfart ska uppnås. Och då är det vind som gäller.

Östersjön har en historia av handel. Sedan kalla kriget har positionen åter stärkts.

Sjöfarten transporterar 90 % av alla våra varor och 30 miljoner passagerare per år. Hur vi kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart?

Hur säkerställer man kompetensförsörjningen och vad står högst på agendan för framtidens och dagens makthavare?

Externa nyheter

Event

sep
17
tis

Välkommen till Kalmar och en dag om dagens sjöfartsutbildningar och hur dessa kan, borde och skulle kunna utvecklas.

Click to visit us at LinkedIn