För en hållbar maritim sektor

Lighthouse bedriver ett långsiktigt arbete med forskning, utveckling och innovation för en hållbar maritim sektor. 
Läs mer om vårt fokus och våra prioriterade områden

Våra partners:

Prenumerera på Lighthouse nyhetsbrev!

Ta del av maritima forskningsnyheter, inbjudningar till seminarier och workshops och hålla kontakten med maritima sektorn!

Det här är vad vi gör

Lighthouse arbetar långsiktigt med maritim forskning, utveckling och innovation. Läs om vårt arbete och vår vision.

Nyheter

Photo: Prioryman, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons)

Hur jobbar olika städer med vattenburen kollektivtrafik? Och vad gör trafiken framgångsrik?

Myndigheten Trafikanalys får i uppdrag att analysera om omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ för att främja transportupplägg som inklud

Foto:Shutterstock.com

I arbetet med den maritima strategin har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag på indikatorer för att följa upp arbetet med den maritima s

Efter att den nationella godstransportstrategin presenterades i början av sommaren uppdrar regeringen nu olika myndigheter att sätta igång arbetet

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn