Webinar: Sjöfarten i EU:s system för utsläppshandel


EU vill införliva sjöfarten i sitt system för handel med utsläppsrätter – EU ETS (Emission Trading System). Vad får det för effekter på sjöfart och utsläpp? På ett webinar den 26 maj, 08:30 - 09:45, presenteras en första policy brief om konsekvenserna av ett antal olika förslag av systemets utformning. Registrering och program hittar du här.
Välkomna!

Hållbar sjöfart

Nu är det dags att lämna in projektförslag inför det fjärde året av branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver på uppdrag av Trafikverket.

Nyheter

Pandemin stoppade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag förra året. Därför blev det dubbelt firande online i år.

Intresset för hur undervattensbuller påverkar det marina livet har ökat på senare år.

Vi har flera förslag på hur vi ska få ett effektivt innovationssystem som gör svensk sjöfart konkurrenskraftig och fossilfri samt svensk marintekni

Möjligheten att få testa på olika jobb lockade.

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn