Se webinariet Nya resultat från Hållbar sjöfart

Den 23 juni presenterade vi de förstudier som hittills är klara inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart – varför de gjorts, vad man kommit fram till och inte minst – vad som blir nästa steg i forskningen. Nu kan du se hela webinariet här.

 

Nyheter

De styrmedel som krävs för att nå klimatmålen på sjöfartsområdet utmanar kraftigt möjligheterna att nå en överflyttning av gods från väg till sjöfa

Lars Larsson, professor på Chalmers och ordförande för den internationella seglingskonferensen INNOV’SAIL 2020 som arrangerades online häromveckan.

Idag firas sjöfolkets dag världen över.

Under våren har de trillat in – resultaten från första årets förstudier inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn