Webinar: Electric Light - Lätta elfartyg


Den 1 juli presenterar vi resultaten från innovationsprojektet Lätta elfartyg - Electric Light, samt trender inom batteriteknik och batterisäkerhet. Webinariet kommer att hållas på engelska. Anmälan och program hittar du här.

Välkomna!

Hållbar sjöfart

Nu pågår utvärdering, prioritering och avstämning av inlämnade projektförslag inför det fjärde året av branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver på uppdrag av Trafikverket.

Nyheter

Det här länge pratats om att använda lättviktiga kompositer i fartygskonstruktioner.

En stor del av fartygs koldioxidutsläpp sker när de ligger till ankars och väntar utanför hamn.

Den ökade trafikträngseln i svenska städer hotar både miljö och ekonomi. Samtidigt finns ett uttalat mål om att flytta gods från väg till vatten.

Dåligt fungerande brandsläckningssystem har de senaste åren återkommande pekats ut som en orsak till att okontrollerade bränder uppstått på rorofar

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn