Smarta sjömän - vilken kompetens behöver framtidens sjöfart?

Välkomna till Kalmar den 17 september och en seminariedag om dagens sjöfartsutbildningar och hur dessa kan, borde och skulle kunna utvecklas.

Läs mer och anmäl dig här!

Prenumerera på Lighthouse nyhetsbrev!

Ta del av maritima forskningsnyheter, inbjudningar till seminarier och workshops och håll kontakten med den maritima sektorn!

Lighthouse Reports

Lighthouse förstudier adresserar forskning och innovation som utgår från industrin och samhällets behov.
  • Externa utlysningar
    Lighthouse samlar finansieringsmöjligheter för maritim forskning, innovation och utveckling för studenter, forskare och företag. Listan uppdateras regelbundet.
  • Nyfiken på Lighthouse traineeprogram?
    Ansökan till Lighthouse traineeprogram 2020/2021 öppnar under hösten 2019.
  • Vad är Lighthouse?
    Lighthouse samlar maritima aktörer i Triple-Helix samarbete mellan industri, samhälle, akademi och institut för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Läs mer om vad vi gör.

Nyheter

Problem att komma igång efter semestern?

Det räcker inte med nya bränslen, naturens krafter måste också användas om målet om fossilfri sjöfart ska uppnås. Och då är det vind som gäller.

Östersjön har en historia av handel. Sedan kalla kriget har positionen åter stärkts.

Sjöfarten transporterar 90 % av alla våra varor och 30 miljoner passagerare per år. Hur vi kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart?

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn