Webinar: Buller – emissionen som inte syns


Sjöfartens utsläpp av undervattensbuller har stor påverkan på det marina livet. Trots detta har inte speciellt mycket forskning gjorts och regelverk saknas. Den 4 maj kl 8.30 -10:30 håller vi ett seminarium som visar på varför det krävs en helhetssyn inom området. Registrering och program hittar du här
Välkomna!

Hållbar sjöfart

Nu är det dags att lämna in projektförslag inför det fjärde året av branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver på uppdrag av Trafikverket.

Nyheter

NRIA Sjöfart 2021 handlar om framtiden för en näring som omsätter 85 miljarder kronor om året och som sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier,

Sjöfart är det mest klimateffektiva sättet att frakta gods på, medan järnvägen är mest klimateffektiv för passagerartransporter.

Tidigare forskning har visat att kollektivtrafik på vatten kan minska både klimatavtryck och trängsel i städer.

Idag överlämnades den nationella agendan för sjöfartsforskning och -innovation till näringsminister Ibrahim Baylan.

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn