Nationell agenda – referensgruppsmöte 10 juni

I vårt arbete med att ta fram en nationell agenda för sjöfartsforskning och innovation bjuder vi nu in dig som är aktör inom sjöfartsområdet i Sverige till vårt andra referensgruppsmöte. Där kommer vi att presentera vad vi hittills kommit fram till, för att därefter höra din syn på saken.

Läs mer här

Nyheter

Det är inte fartyg från svartlistade länder utan de från vitlistade som belastar havsmiljön i Östersjön mest.

Nästan hälften tror inte att de har någon möjlighet att fortsätta göra investeringar för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Trenden med digitalisering, automatisering och elektrifiering skapar stort tryck på små- och medelstora hamnar.

Mycket tyder på att ljudnivån under vattenytan i hamnar karaktäriseras av en jämn matta med fartygsbuller kryddat med kortvariga mycket starka ljud

Externa nyheter

Event

jun
10
ons

I vårt arbete med att ta fram en nationell agenda för sjöfartsforskning och innovation bjuder vi nu in dig som är aktör inom sjöfartsområdet i Sver

jun
23
tis

Under våren har de trillat in – resultaten från första årets förstudier inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

Click to visit us at LinkedIn