Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse

Deadline: 
Thu, 31 Dec 2020
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around
Category: 
Research projects

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.