Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse

Deadline: 
Tue, 31 Dec 2019
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around
Category: 
Lighthouse Closer NÖKS EMMA

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.