Library / Bibliotek

Brochures, reports and videos from Lighthouse.

Broschyrer, rapporter och filmer från Lighthouse.

Rapporter

Nordisk sjöfartsforskning, innovation, utveckling och demonstration 2015-2016
2017

 

 

Pre studies / Förstudier

Kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen 
Jan 2019        

 

 

VR till sjöss 
Dec 2018

 

 

Low carbon marine freight
July 2018

 

   

Elektrifiering av sjöfarten (Swe only)
March 2018

 

 

Transport work and emissions in MRV; methods and potential use of data (Eng only)
April 2018

 

 

Vattenvägen den intermodala pusselbiten - del 2 (Swe only)
February 2018

 

 

In-door positioning on RoRo vessels
November 2017

 

 

Pre-study on sustainability indices for shipping
October 2017

 

 

Förbättrade prestandaprognoser och driftsoptimering av fartyg
Improved performance forecasting and optimisation of ship operation

September 2017 (SWE only)

 

Autonomous safety on vessels
Autonom säkerhet för fartyg 
(ENG only)
June 2016

 


Dynamic design of ships (ENG only)
December 2016

 

 

Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter 
The waterway - the intermodal piece to resource efficient regional and urban transport
 (SWE only) January 2017

 

 

Brochures / Broschyrer


Information om Lighthouse (SWE)
Information about Lighthouse

 

 

Lighthouse prioriterade områden (SWE)
Lighthouse prioritised areas (ENG)

 

 

Lighthouse pre studies 2016 - 2017 (SWE only)
Lighthouse förstudier 2016 - 2017

 

 

Lighthouse, the first ten years (ENG)
Lighthouse, de första tio åren (SWE)


 

Annual reports / Årsrapporter

Lighthouse annual report 2016 (SWE only)
Lighthouse årsrapport 2016