Prenumerera på nyhetsbrev/Subscribe to newsletter

E-mail:   

 

Efter att du skickar in din e-post kommer du få ett mail där du aktiverar din prenumeration. / After you submit your e-mail, you will receive a confirmation mail where you activate your subscription.

 

Om Lighthouse nyhetsbrev
Genom att prenumerera på våra nyhetsbrev godkänner du insamling och lagring av namn och e-postadress. Ändamålet är att distribuera nyhetsbrev från Lighthouse. I vårt nyhetsbrevsverktyg loggas även lästa/klickade nyhetsbrev, för att vi ska kunna följa upp och förbättra vårt innehåll. När nyhetsbrevet inte längre är aktivt kommer sändlistan att raderas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera via länk i nyhetsbrevet eller via e-post till kontaktinformation som anges i nyhetsbrevet, och vi kommer omedelbart att radera dina användardata.

About Lighthouse newsletter
By subscribing to our newsletter you consent to our collecting and storing of your name and email address. The purpose of collecting the data is to distribute newsletters Lighthouse. Our newsletter tool allows us to track read/clicked newsletters in order for us to follow up and improve our content. When the newsletter is no longer active, the send list will be deleted.

You can revoke your consent at any time by clicking on the Unsubscribe button in the newsletter, or by e-mail to the contact information specified in the newsletter, and we will promptly delete any of the collected user data.

Lighthouse integritetspolicy / Data protection policy