Temaområden

Hållbar sjöfart inriktar sig på följande fyra tematiska områden för att bidra till att uppnå en hållbar sjöfart: