Nyheter

Sjömän och prostitution. En kultur som är borta?

El, fossilfritt eller batterier? Timmarna innan Båtmässan i Göteborg öppnade hölls ett seminarium om hur ett miljövänligare båtliv ska skapas.

Förra veckan kom Transportföretagen med en rapport, och nu kommer en förstudie från Lighthouse.

I förra veckan valdes Lighthouse in i Waterborne – EU:s teknikplattform för sjöfart och maritima frågor.

Hon är expert på marina bränslen, men har ingen aning om vilket som kommer att gälla i framtiden.

Införandet av smarta fartyg och ny teknik kan minska den globala efterfrågan på sjöman som arbetar efter dagens teknik med 22 procent fram till 204

Årets Transportforum har lockat över 1600 deltagare till Linköping för att, under ledorden elektrifiering och hållbarhet, diskutera vad som är nytt

Med en bättre utnyttjad kapacitet skulle energiåtgången i containertrafiken mellan Göteborg och Rotterdam till exempel kunna minskas med 19 procent

Det är svårt att öva på olyckor. Dessutom farligt.

Här kan du se seminariet om smarta fartyg, automatisering och digitalisering som hölls den 12 december.

Enligt tidigare forskning kan det vara bra för aktörer som vill bli mer energieffektiva att samarbeta med andra i frågan.

Inga nya mätsensorer behöver installeras.

Att få propeller och skrov att fungera optimalt ihop har alltid varit ett problem inom sjöfarten. Men Jennie Andersson har en lösning.

Nu är det klart. DenCity, projektet som utvecklar smarta och hållbara transporter för förtätade städer, får en tredje och skarp fas.

Härom veckan meddelade Norges näringsminister Torbjørn Røe Isaksen att företagsklustret Sustainable Autonomous Mobility Systems är ett av tio som k

Sidor