Nyheter

Män under 46 år och som jobbar på däck eller i maskin löper en ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och nästan en dubblerad risk att dö i stroke jä

Tre företag, tre olika organisationskulturer och tre veckor i Kina.

Sjöfarten kan vara ett transportsätt med liten miljöpåverkan.

Det har länge funnits en politisk vilja att flytta över godstransporter till sjöfarten.

Två bilder. Den ena av ett antal rederier som ligger i framkant och satsar på miljö och hållbarhetsarbete.

37 allvarliga bränder på 15 år. Inte undra på att EU satsar drygt tolv miljoner euro på att förbättra brandsäkerheten på bilfärjor.

Vi sviker den mänskliga civilisationen! Historien kommer att döma vårt skrå hårt!

Det är svårt att förstå hur propeller och skrov fungerar optimalt ihop ens i stilla vatten.  Lägg till vågors inverkan och det verkar näst intill o

Hamnverksamhet är främst en kommunal angelägenhet och behandlas inte som en tydlig del i det nationella transportsystemet.

Deprimerade sjömän har i alla tider gått under radarn.

Transportköpare prioriterar fortfarande lastbilen. Kollektivtrafiken buss och andra färdmedel på land.

Här kan du se seminariet Inland and coastal shipping - What's on? med start 10.00, tisdag 15 oktober.

Vad betyder hamnstatskontrollerna för sjöfartens miljöpåverkan? Kan de förbättras och på sikt ge svenska rederier en konkurrensfördel?

Påväxtbekämpning på fartyg är nödvändigt för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Det är ett herrans liv under vattenytan och den största källan till oljud som stör marint liv är sjöfarten.

Sidor