Utlysning av medel till idéförslag för hur HaV skapar värdenätverk för innovation

Havs- och vattenmyndigheten utlyser 1 miljon kronor för att ta fram idéförslag hur vi kan skapa värdenätverk som levererar innovation. Innovationerna ska bidra till HaV:s övergripande mål samt till den nationella maritima strategin.