Få sjöfartsagendan hemskickad

Snart är den nationella agendan för sjöfartsforskning och innovation klar för lansering. Klicka här för att få den hemskickad.

Nyheter

Under 2020 förlorade uppemot två tusen personer jobbet när den svenska sjöfarten tappade drygt 60 procent av passagerarna.

I veckan lämnade miljömålsberedningen över sitt betänkande till regeringen med cirka 100 förslag på hur haven ska skyddas.

Intresset för det växer, men kollektivtrafik på vatten är förknippat med stora utmaningar – inte minst vad gäller teknik men också regelverk och sy

På trettondagsafton intervjuades Åsa Burman i Ekospecial om fossilfria bränslen för sjöfarten och hur de kan produceras.

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn