Årskonferens: Hållbar Sjöfart seglar vidare – FRAMFLYTTAD


Med anledning av Coronavirusets spridning flyttas årskonferensen för Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart fram, från 31 mars till i höst. 

Läs mer här

 

Nyheter

De svenska klimatmålen kommer inte att nås med dagens styrmedel, inte ens om sjöfarten integreras i EU:s handelssystem med utsläppsrätter eller om

Varsel, nedlagda linjer, krav på åtgärder för att hålla trafiken vid liv.

Förra fredagen tog hon sig an uppdraget.

… Johan Woxenius, professor i företagsekonomi och medlem av Lighthouse programkommitté.

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn