Årskonferens: Hållbar Sjöfart seglar vidare


Trafikverkets branschbrogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver är i full gång. Den 31 mars 2020 hålls programmets andra årskonferens. Då presenteras bland annat de första projektresultaten.

Läs mer och anmäl dig här

 

Sök till Lighthouse traineeprogram

Vill du bli vår nästa Lighthousetrainee? Ansökan till traineeprogrammet 2019-2020 är nu öppen till och med den 31 januari 2020.

Nyheter

Driva tankfartyg på biobränslen? Då krävs att redare och lastägare samarbetar, delar på kostnader och väljer rätt bränsle.

Sjöfartens utsläpp av giftiga ämnen och bidrag till övergödningen i Östersjön beräknas kosta flera miljarder om året.

Om allt gods som körs på väg genom Skåne istället transporteras på sjön skulle mellan 4 och 11 procent av koldioxidutsläppen från tunga transporter

En person omkom till följd av olycka inom den svenska yrkessjöfarten förra året. Totalt omkom 10 sjömän förra decenniet.

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn