Ansökningsprocess

Vill du bli vår nästa Lighthousetrainee?

Ansökningstiden för traineeprogrammet 2020-2021 är öppen från den 15 december till 31 januari. 

Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev
  • Betygsutdrag och planerat examensdatum

Ansökan kan också innehålla:

  • Rekommendationsbrev (specifikt för denna ansökning)

Tillse att din ansökan visar hur du möter våra krav på kvalifikationer. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökningskommittén kommer plocka ut fyra sökande för intervju och presenterar sedan sina förslag för beslut av styrgruppen som består av ledningsrepresentanter för de deltagande företagen och organisationerna. 

Skicka in er ansökan till info [at] lighthouse.nu