Förmåner och kontrakt

Traineerna kommer att ges en unik möjlighet att få ett brett perspektiv på hela sjöfartsnäringen och en tvärgående del av möjliga uppgifter och företag tillgängliga för deras framtida karriär. Varje trainee kommer att arbeta hos tre-fyra olika arbetsgivare inom olika segment av sjöfartsnäringen. Som Lighthousetrainee kommer du inte bara få möjligheten att arbeta med relevanta uppgifter i framgångsrika sjöfartsorganisationer i Sverige om möjligt kommer även en av dessa perioder utföras utomlands.

Individuellt designade program

Finns det en särskild arbetsgivare du är extra intresserad av? Bra! För att säkerställa att traineeprogrammet är anpassat för respektive trainee uppmanas varje trainee att göra ett urval bland de deltagande företagen och organisationerna. Målet är att ge en så bred erfarenhet och ett så brett nätverk som möjligt efter slutfört traineeprogram och samtidigt använda respektive trainees kompetens på bästa sätt. Det slutliga traineeprogrammet fastställs av programmets styrgrupp med hänsyn till traineens och arbetsgivarens behov samt traineeprogrammets syfte.

Anställning

Traineerna kommer att få korttidskontrakt med fyra olika arbetsgivare under traineeperioden.

Lönen kommer att vara i nivå med ingångslönen för nyutexaminerade - 33 000 SEK.

Boende

De deltagande arbetsgivarna kan finnas i hela Sverige och som andra medarbetare får praktikanten lösa sitt boende själv på de olika platserna. För arbetsperioden utomlands täcker arbetsgivaren kostnaderna för boende och resor.