Nationell agenda för sjöfartsforskning och -innovation

NRIA Sjöfart 2021 handlar om framtiden för den svenska sjöfarten - en sektor som omsätter 85 miljarder kronor om året och som sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier, marintekniska företag, hamnar, myndigheter och akademi. Det handlar kort och gott om en ryggrad i AB Sverige som tryggar landets försörjning genom att transportera 170 miljoner ton gods och omkring 67 miljoner passagerare per år.
Fokus i agendan ligger på hur svensk sjöfartsforskning och -innovation med rätt förutsättningar kan skapa en mer hållbar och internationellt konkurrenskraftig sjöfartssektor.

NRIA Sjöfart 2021 är framtagen av svenska FoI-aktörer inom sjöfartsområdet – från universitet, högskolor och institut till företag, intresseorganisationer och myndigheter – under projektledning av Lighthouse. Budskapet är inte knutet till någon enskild organisation utan är en sammanvägning av samtliga aktörers strategiska erfarenheter, åsikter och tankar.

Vill du veta mer?

Åsa Burman

Verksamhetschef
Telefon: +46(0)31-772 26 74
asa.burman [at] lighthouse.nu