Lighthouse programkommitté

Lighthouse programkommitté konkretiserar Lighthouse arbete mot visionen om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

Programkommitteen träffas 10-12 gånger varje år och har bland annat arbetat fram de tio prioriterade områden som är grunden i arbetet för att nå visionen och stärka den maritima sektorns konkurrenskraft genom innovation och möta utmaningarna inom klimat och miljö, sjösäkerhet och arbetsmiljö.

Medlemmarna i Lighthouse programkommitté:

 • Chalmers - Jonas Ringsberg
 • Furetank - Clas Gustafsson
 • Göteborgs Universitet - Johan Woxenius
 • IVL, Svenska Miljöinstitutet - Erik Fridell
 • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH - Karl Garme
 • Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan - Kjell Larsson/ Carl Hult
 • RISE - Mikael Hägg
 • RISE/ SMTF - Fredrik von Elern
 • Sjöfartsverket - Fredrik Karlsson
 • SSPA - Christian Finnsgård
 • Stena - Per Stefenson (ordförande)
 • Stiftelsen Sveriges Sjömanshus - Christer Lindvall
 • Svensk Sjöfart - Suzanne Green
 • VTI - Inge Vierth
 • Wallenius - Per Tunell