Lighthouse programkommitté

Lighthouse programkommitté konkretiserar Lighthouse arbete mot visionen om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

Programkommitteen träffas 10-12 gånger varje år och har bland annat arbetat fram de tio prioriterade områden som är grunden i arbetet för att nå visionen och stärka den maritima sektorns konkurrenskraft genom innovation och möta utmaningarna inom klimat och miljö, sjösäkerhet och arbetsmiljö.

Medlemmarna i Lighthouse programkommitté:

Per Stefenson (ordförande), Stena
Jonas Ringsberg, Chalmers
Clas Gustafsson, Furetank
Johan Woxenius, Göteborgs Universitet
Erik Fridell, IVL Svenska Miljöinstitutet
Karl Garme, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Kjell Larsson/ Carl Hult, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan
Mikael Hägg, RISE
Fredrik von Elern, RISE/ SMTF
Fredrik Karlsson, Sjöfartsverket
Christian Finnsgård, SSPA
Christer Lindvall, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Suzanne Green, Svensk Sjöfart
Inge Vierth, VTI
Per Tunell, Wallenius