Styrelse

Ordförande Harry Robertsson, Teknisk direktör, Stena
Per Lövsund, Vice prefekt forskning, Chalmers
Per Cramér, Rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Jakob Kuttenkeuler, Professor, KTH
Staffan Carius, Dekan, Linnéuniversitet
Joel Smith, Direktör Infrastruktur, Sjöfartsverket
Jessica Hjerpe-Olausson, Maritim strateg, Västra Götalandsregionen
Rikard Engström, VD, Föreningen Svensk Sjöfart samt vice ordförande, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Kerstin Hindrum, RISE (adjungerad)
Tryggve Möller, VD, Tärntank (adjungerad)