Branschprogram Hållbar sjöfart

Lighthouse driver sedan våren 2019 Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart. Progammet som löper över tio år omfattar 100 miljoner kronor som tillsammans med ytterligare medfinansiering ska skapa forskning och utveckling som ska bidra till att göra sjöfarten mer miljövänlig och klimatsmart – ja, smartare överhuvudtaget. Sjöfarten ska också bli mer kostnadseffektiv, säkrare och en mer hälsosam och attraktiv arbetsplats.