Register for event Buller – emissionen som inte syns

Vertikala flikar

tis, 04 maj 2021 -
08:30 till 10:30

Buller – emissionen som inte syns

Intresset för hur undervattensbuller påverkar det marina livet har ökat på senare år. Forskningen på området är dock fortfarande i sin linda och regelverk saknas – detta trots att undervattensbuller behöver behandlas som ett utsläpp. Under två timmar ger vi en bild av kunskapsläget och visar på varför det krävs en helhetssyn inom området. 
Välkomna!

Program inklusive kort paus och möjlighet att ställa frågor efter respektive presentation

08.30 Inledning - moderator Åsa Burman, Lighthouse

Den globala bullerbilden och kommande ramverk - Peter Sigray, Senior researcher, KTH

Buller och svensk havsförvaltning: Sveriges syn - Lars Åkesson, utredare, Havs- och Vattenmyndigheten

Mätning och konsekvenser av undervattensbuller - Torbjörn Johansson och Anna-Sara Krång, IVL Svenska Miljöinstitutet

Hur kan man påverka och prediktera/förutse bullernivåerna genom design - Jan Hallander, Senior specialist, SSPA

10.30 Avslut - Åsa Burman, Lighthouse

Välkomna!

Vi har nu stängt anmälan men om du har glömt anmäla dig, maila info [at] lighthouse.nu så skickar vi länk för deltagande!