Register for event Hållbar Sjöfart seglar vidare – FRAMFLYTTAD!

Vertikala flikar

tis, 31 mar 2020 -
10:00 till 16:00
Plats: 
Lindholmen Science Park, Göteborg
Anordnare: 
Lighthouse

Hållbar Sjöfart seglar vidare – FRAMFLYTTAD!

Med anledning av den snabbt föränderliga och osäkra samhällssituation som råder kommer inte branschprogrammet Hållbar sjöfarts årskonferens äga rum den 31 mars. Att minska smittorisker och spridning av Coronaviruset måste prioriteras och i dialog med Trafikverket har vi bestämt att skjuta på årskonferensen till i höst. Nytt preliminärdatum är 1 september. Så fort ett datum är bekräftat kommer det bli möjligt att anmäla sig igen. Vi återkommer så fort vi vet, både här och via mail.

Sedan i våras driver Lighthouse Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart och just nu pågår arbetet för fullt i de 14 projekt som hittills startats för att göra sjöfarten bättre och smartare. Det handlar förstås om miljö, klimat och kostnadseffektivitet, men också om säkerhet och hur sjöfarten kan bli en mer hälsosam arbetsplats. Så vad har kommit ut av projekten som ska vara klara i vår? Vilka resultat kan forskarna presentera? På Hållbar sjöfarts andra årskonferens som hålls i Göteborg den 31 mars 2020 får du veta.

Under dagen kommer också nya projekt och vad som är på gång inför programmets andra år att presenteras. Olika aktörer bjuds förstås också in för samtids- och framtidsspaningar och för att ge sin syn på vilka utvecklingsbehov och förutsättningar som finns för att nå en hållbar sjöfart.

Preliminärt program

9:30 Kaffe och registrering

10:00 Programstart

Dagen kommer att innehålla nedanstående punkter och kanske några till men inte nödvändigtvis i den här kronologiska ordningen.

Resumé av Hållbar sjöfarts första år  

 • Ur Trafikverkets perspektiv Rein Jüriado/Charlott Andersson
 • Ur Lighthouse perspektiv Åsa Burman

Presentation av Hållbar sjöfarts projekt
Avslutade projekt, vad har man kommit fram till?

 • The potential of ammonia as fuel for shipping, Julia Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Miljöpåverkan av en hamns undervattensbuller - analys av forskningsbehov kring källor och effekter samt åtgärder och styrmedel för att mildra problemet, Torbjörn Johansson, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Storlek, specialisering och flexibilitet - hamnarnas roll i ett hållbart transportsystem, Inge Vierth, VTI
 • Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet, Ida-Maja Hassellöv, Chalmers
 • Social hållbarhet i praktiken (SHIP), Cecilia Österman, Linnéuniversitetet
 • Fossilfri kollektivtrafik på vatten, Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Digitalisering och automatisering i små och medelstora hamnar, Sandra Haraldson, RISE
 • Autonom säkerhet - nya sensorer, Robert Rylander, RISE

Pågående projekt, vad har man kommit fram till så här långt?

 • Psykisk ohälsa i sjöfarten, en prevalensstudie, Joakim Dahlman VTI
 • Kartläggning av oreglerade kolväteutsläpp från värmebehandling av oljerester ombord på fartyg, Kent Salo, Chalmers
 • Utbildning för en miljömässigt hållbar sjöfart, Kent Salo, Chalmers
 • Hållbart fartygsunderhåll genom framtagande av beslutsstöd samt hållbarhetsklassning av antifouling-strategier, Erik Ytreberg, Chalmers 
 • Propeller-Hull Interactions Effects in Waves, Arash Eslamdoost, Chalmers
 • Lätta elfartyg, Mikael Hägg, RISE

Nya projekt, syfte och målsättning

 • Vätgas, ammoniak och batteridrift för framtidens sjöfart, Selma Brynolf, Chalmers
 • Machine learning based speed-power performance modelling to reduce fuel cost and emissions from shipping, Wengang Mao, Chalmers
 • Efterrening av metanslip från marina LNG-motorer, Hulda Winnes, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) - Sjöfartsspåret, Lars-Göran Malmberg, Göteborgs universitet 
 • SAILPROP - även seglande lastfartyg behöver en energieffektiv propeller, Sofia Werner, SSPA
 • Digitalisering, automatisering och elektrifiering av svenska små och medelstora hamnar, Sandra Haraldsson, RISE 

Några djupdykningar i intressanta och relevanta frågor

 • Maritimt arbetsliv - arbetsmiljö inom begreppet hållbarhet Karl Forsell, överläkare och Med Dr, Centrum för maritim hälsa, GU
 • Den globala sjöfartens utsläpp av växthusgaser (GHG) från 2011 till 2020 Torbjörn Rydbergh, VD, Marine Benchmark

Fler talare kan tillkomma.

Seminariet kommer att hållas på svenska och streamas på vår hemsida. Sändningen kommer även finnas tillgänglig i efterhand.

I övrigt ingår goda mingelchanser, fika och god lunch. Välkommen!