Register for event NRIA Sjöfart 2021 - presentation av den nationella sjöfartsagendan

Vertikala flikar

ons, 14 apr 2021 -
09:00 till 10:30
Plats: 
Zoom
Anordnare: 
Lighthouse

NRIA Sjöfart 2021 - presentation av den nationella sjöfartsagendan

Den 25 mars överlämnades den nationella agendan för sjöfartsforskning och -innovation, NRIA Sjöfart 2021, till näringsminister Ibrahim Baylan. Agendan är framtagen av svenska FoI-aktörer inom sjöfartsområdet – från universitet, högskolor och institut till företag, intresseorganisationer och myndigheter – under projektledning av Lighthouse. På webinariet kommer agendan att presenteras och flera av sektorns aktörer kommer att påvisa hur viktig sjöfarts-FoI är - inte bara sjöfartssektorn, utan för hela AB Sverige.
Det kommer också finnas utrymme för frågor och diskussion.

 Mer info om program kommer snart.

Program

9:00 Inledning - moderator Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse

Varför en agenda för sjöfartsforskning och innovation? - Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart

Presentation av NRIA Sjöfart 2021 - Åsa Burman

Inspel från olika sjöfartsaktörer:

Sjöfarten - en del av totalförsvaret - Hans Wicklander, strategichef Saab Kockums

Elektrifiering av sjöfarten - kan bli svenskt styrkeområde - Harry Robertsson, teknisk direktör Stena och Marcus Högblom Head of Sales, ABB Marine & Ports

Nationella satsningar - generellt och specifikt inom det maritima området - Pia Sandvik, VD RISE Research Institutes of Sweden

Ökade FoI-anslag till sjöfart – gör det någon nytta? - Rein Jüriado, ordförande portföljen för sjöfartsforskning Trafikverket

Avslutande diskussion mellan talare och med webinarets deltagare. Vi inbjuder till att ställa frågor och kommentera agenda och inspel!

Slut kl 10:30 (senast)

Om du har glömt anmäla dig, maila info [at] lighthouse.nu så skickar vi länk för deltagande!