Register for event Nya resultat från Hållbar sjöfart – del 2 – Webinar

Vertikala flikar

Anmäl till detta event
tis, 06 okt 2020 -
13:00 till 15:00

Nya resultat från Hållbar sjöfart – del 2 – Webinar

Under våren och sommaren har de trillat in – resultaten från första årets förstudier inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver. I juni kunde vi presentera en del av resultaten, den 6 oktober lyfter vi fram ännu fler plus vad som är på gång i nya och pågående projekt. För detta behöver vi två timmar av er uppmärksamhet. Häng med och ta sats mot framtiden!

13.00 Inledning Lighthouse och Trafikverket

Förstudier

 • SHIP – Social hållbarhet i praktiken. Kartläggning av det strategiska och praktiska arbetet med socialt hållbar utveckling i svensk sjöfartsnäring (Johan Hartler, Chalmers)
 • Utbildning för en miljömässigt hållbar sjöfart (Kent Salo, Chalmers)
 • Psykisk ohälsa i sjöfarten (Joakim Dahlman, VTI)
 • Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) – Sjöfartsspåret ​(Lars-Göran Malmberg, Göteborgs universitet)
 • Efterrening av metanslip från marina LNG-motorer (Hulda Winnes, IVL Svenska Miljöinstitutet)

Forskningsprojekt

 • Hållbart fartygsunderhåll genom framtagande av beslutsstöd samt hållbarhetsklassning av antifouling-strategier (Dinis Soares Reis de Oliveira, Chalmers)
 • Propeller-Hull Interaction Effects in Waves (Arash Eslamdoost, Chalmers)

Ca 14.00 PAUS

Ca 14.10 Forskningsprojekt forts.

 • Vätgas, ammoniak och batteridrift för framtidens sjöfart (Selma Brynolf, Chalmers)
 • Machine learning based speed-power performance modelling to reduce fuel cost and emissions from shipping (Wengang Mao, Chalmers)
 • Operationalizing COLREGs in SMART ship navigation (Reto Weber, Chalmers)

Innovationsprojekt

 • SAILPROP - även seglande lastfartyg behöver en energieffektiv propeller (Ioli Gypa, Chalmers)
 • Autonom säkerhet – nya sensorer (Robert Rylander, RISE)
 • Lätta elfartyg (Mikael Hägg, RISE)

Sammanfattning och avslut Lighthouse och Trafikverket

15.00 Slut

Vi återkommer om onlineverktyg och länk.

Anmäl till detta event