Register for event Vårens resultat från Hållbar sjöfart

Vertikala flikar

Anmäl till detta event
ons, 17 mar 2021 -
08:30 till 10:30
Plats: 
Via Zoom
Anordnare: 
Lighthouse

Vårens resultat från Hållbar sjöfart

Ytterligare ett år har passerat i branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver för Trafikverket. Trots pandemi, mestadels digitalt arbete och samarbete via webb har programmet och ingående projekt rullat på, lite försenat, och kunnat leverera resultat. Dessa resultat vill vi gärna dela med er!

Program - med paus mitt i och möjlighet att ställa frågor efter varje presentation

8:30 Inledning Åsa Burman, Lighthouse och Rein Jüriado/Charlott Andersson, Trafikverket 

Utbildning för en miljömässigt hållbar sjöfart - Hur kan de nuvarande grundläggande sjöfartsutbildningarna och påbyggnads- och fortbildningskurser förändras för att möta behovet av personal med djup kunskap om miljömässigt hållbar sjöfart?
Kent Salo, Chalmers

Säker transport av farligt gods till sjöss - hur kan informationshanteringen förbättras för att minska olyckorna?
Marta Gonzalez-Aregall, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Psykisk ohälsa i sjöfarten - orsakerna till och hanteringen av psykisk ohälsa bland fartygspersonal i Sverige, och hur förebyggs psykisk ohälsa i sjöfarten såväl av rederier som ombord i praktiken?
Joakim Dahlman, VTI

Lätta elfartyg - ett fartygskoncept för ett eldrivet Ro-Ro/Ro-Pax fartyg med minskad kostnad för fartyget, minskad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan
Mikael Hägg, RISE och representant från Stena

Autonom säkerhet – nya sensorer - kan sensorer som idag används för aktiv säkerhet för självkörande fordon, även användas för marin navigation, manövrering och anti-kollision i en verklig marin miljö?
Robert Rylander, RISE

10:30 Slut

Välkomna!

Anmäl till detta event