Finansiering

Deadline: 
2018-10-24

2018 CEF-Transport call har en indikativ budget om 450 miljoner euro och täcker områden och prioriteringar som återfinns i det tredje ’Clean Mobility Package’. Fokus på finansiellt stöd kommer således att vara på övergripande mål för transportdigitalisering, trafiksäkerhet och multimodalitet.

Deadline: 
2018-10-24

Stöd ges till ett innovationskluster som bidrar till demonstration, tillämpning och spridning av teknik för flytande biogas.

Deadline: 
2018-10-31

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises invites proposals for its call on maritime spatial planning. This supports the establishment and implementation of maritime spatial plans in line with EU Directive 2014/89/EU.

Deadline: 
2018-11-08
Deadline: 
Ansökningar kan göras löpande under året, dock senast 8 november 2018

Formas årligen återkommande utlysning för akutbidrag. Ansökningar välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data eller annat forskningsmaterial. Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas.

Deadline: 
2018-11-08

The European Space Agency invites tenders for unmanned maritime systems. The tenderer will assess the technical and economic viability of UMS based services exploiting at least one space asset.

Deadline: 
2018-11-12

Som ett första steg i en utökad satsning mot att accelerera utvecklingen av elektromobilitet utlyser Energimyndigheten 20 mijloner kronor för forskning och innovation.

Deadline: 
2018-11-14
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta gärna Energimyndigheten innan ansökan skickas in

Deadline: 
2018-12-12
Deadline: 
Flera deadlines 2018. 5 juni, 12 september, 12 december.

Energimyndigheten utlyser ca 41 miljoner kronor inom
programmet Medfinansiering EU-projekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för att medfinansiera EU-projekt som ligger inom Energimyndighetens verksamhetsområde och där den sökande blivit inbjuden att skriva kontrakt för sitt EU-projekt.

Deadline: 
2018-12-18

The 6th call for proposals of the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 is open between 01 October and 18 December 2018, 4 p.m. CET.

Deadline: 
2019-02-05

Erbjudandet riktar sig till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som söker finansiering för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.

Deadline: 
2019-02-15

Ansökningsomgång 2019:1 öppnar den 14 januari 2019 och stänger den 15 februari.

Deadline: 
2019-12-31
Deadline: 
Ingen deadline. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning.

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond).

Deadline: 
2019-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

The Nippon Foundation invites applications for its grants for maritime and ship-related projects. These support ocean-related projects.

Deadline: 
2019-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Lloyds fund both fundamental, low-TRL (technology readiness level) research and more applied technology development.

Deadline: 
2019-12-31
Deadline: 
No deadline

Vill ditt företag arbeta mer fokuserat med energifrågor, och behöver planera upplägg, ansvar och rapporteringssystem? Då kan det vara lämpligt att genomföra en miljöstudie. Hos Energimyndigheten kan små och medelstora företag kan ansöka och få ekonomiskt stöd för detta.

Deadline: 
2019-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

The Nippon Foundation is an independent, non-profit, grant-making organization founded in 1962. It was established by legislation for the purpose of carrying out philanthropic activities using revenue from motorboat racing.

Deadline: 
2019-12-31
Deadline: 
No deadline

Med det här stödet vänder sig Energimyndigheten till små och medelstora företag som vill genomföra energikartläggning av företagets verksamhet.

Deadline: 
2019-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

För Sjöfartsverket är det viktigt att få kännedom om hur behovsbilden inom sjöfartsområdet ser ut och era intresseanmälningar utgör en viktig del av vår planering för FoI.

Deadline: 
2019-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.

Deadline: 
2021-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Interreg tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad.