Lighthouse Förstudier

Som en del i arbetet för en hållbar maritim sektor initierar och koordinerar Lighthouse relevant forskning och innovation som utgår från industrin och samhällets behov. Ett sätt att skapa samarbete och projekt är att genomföra förstudier inom de tio prioriterade områden som är grunden i Lighthouse arbete. Förstudieförslag tas fram inom Lighthouse programkommitté och genomförande beslutas av Lighthouse styrelse.

 

 

Förstudierna ska:

  • Bidra till att uppnå Lighthouse vision om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö 
  • Bidra till att uppnå Lighthouse mål om väsentligt ökad forskningsfinansiering till den maritima sektorn 
  • Öka samarbetet mellan parter i Lighthouse programkommitté och inom Lighthouse nätverk 
  • Ge ett tydligt och konkret resultat som är till gagn för Lighthouse verksamhet och partners i form av ett större projekt, program eller större ansökan 
  • Engagera nya aktörer