Lighthouse Postdoktorprogram

Lighthouse postdok-program är ett unikt program med fem postdoktorer fördelade på fyra lärosäten. Postdoktorerna verkar i ett triple helix-perspektiv där industri, samhälle och akademi möts för att främja maritim forskning, utveckling och innovation. Lighthouse stödjer även två forskartjänster för att stärka maritim forskning och innovation.

Den svenska regeringens maritima strategi utgår från visionen om konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. För en långsiktig hållbar utveckling av den maritima näringen krävs en stark kunskapsbas och innovationskraft där regioner, näringsliv, lärosäten, institut och offentlig sektor arbetar tillsammans.

Lighthouse postdok-program genomförs tillsammans och i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Linnéuniversitetet. 

En postdok inom Lighthouse ingår i en grupp postdoktorer som arbetar tillsammans med vissa gemensamma frågor, möter näringen och bidrar till kunskapsspridning.

I ramen för postdoktorprogrammet delfinansierar Lighthouse även två forskartjänster förlagd på SSPA och RISE Viktoria.