Fokus

Lighthouse bedriver ett långsiktigt arbete med forskning, utveckling och innovation för en hållbar maritim sektor genom att:

• Skapa forskningssamarbete och nätverksplattformar
• Ge stöd och resurser för maritim forskning
• Skapa intresse för maritima forskning