Energimyndigheten: Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg

Deadline: 
mån, 16 sep 2019
Category: 
Research projects

Du som vill bidra till omställningen av transportsektorn till förnybar energi i ett 2030-perspektiv är välkommen att söka stöd för att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel.