Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Deadline: 
tors, 31 dec 2020
Deadline: 
No deadline
Category: 
Private companies
Area: 
Energy efficiency within the maritime sector

Vill ditt företag arbeta mer fokuserat med energifrågor, och behöver planera upplägg, ansvar och rapporteringssystem? Då kan det vara lämpligt att genomföra en miljöstudie. Hos Energimyndigheten kan små och medelstora företag kan ansöka och få ekonomiskt stöd för detta.

Efter en energikartläggning och genomförande av dess åtgärder kan det fortfarande finnas stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering. Kanske visade kartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag. Energimyndighetens stöd riktas mot små och medelstora företag.