Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Deadline: 
tis, 31 dec 2019
Deadline: 
No deadline
Category: 
Private companies
Area: 
Energy efficiency within the maritime sector

Med det här stödet vänder sig Energimyndigheten till små och medelstora företag som vill genomföra energikartläggning av företagets verksamhet.

Energikartläggningsstödet täcker 50% av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan, maximalt 50 000 kronor i stöd. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år.