Trafikverket - nationella FoI-medel för sjöfarten

Deadline: 
tors, 31 dec 2020
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

För Sjöfartsverket är det viktigt att få kännedom om hur behovsbilden inom sjöfartsområdet ser ut och era intresseanmälningar utgör en viktig del av vår planering för FoI.

Under hösten finns två ansökningsdatum satta: 30 augusti och 31 oktober.