Hamnarnas roll i sjöfartens miljöanpassning

Det finns flera utmaningar när det gäller övergången till en hållbar sjöfart, men det finns också incitament på land för att lösa några av sjöfartens miljöanpassningar; till exempel genom att förbättra mottagningsanordningar i hamnar. Med fokus på vattenbaserat avfall, tar denna förstudie ett övergripande grepp när det gäller sjöfartens miljöpåverkan i hamnen och identifierar möjligheter och hinder för en hållbar utveckling av hamnar och hur det kan bidra till en bättre miljö.
 
Klar: Mars 2017
Parter: Chalmers, Linnéuniversitetet, Göteborgs Hamn, Sveriges Hamnar

Vill du veta mer?

Carl Sjöberger

carl.sjoberger [at] chalmers.se