Årskonferens: Hållbar Sjöfart seglar vidare


Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver är i full gång. Den 31 mars 2020 hålls programmets andra årskonferens. Då presenteras bland annat de första projektresultaten.

Läs mer och anmäl dig här

 

Nyheter

En optimerad skrovkonstruktion kan minska utsläppet av växthusgaser med upp till 20 procent. Men hur görs det bäst?

Klimatnyttan med att köra fartyg på naturgas är obefintlig, larmade en rapport med påföljande nyhetsartiklar nyligen. Sant eller falskt?

Oljan är inte bara ett stort klimathot – den dödar också fler människor än vad förnybara bränslen, naturgas och kärnkraft gör tillsammans.

Ammoniak har på senare tid seglat upp som den kanske hetaste kandidaten att bli framtidens marina bränsle.

Externa nyheter

Event

feb
28
fre

Katie A Aylward håller sitt licentiatseminarium med titeln "Automated Functions: Their Potential for Impact Upon Maritime Sociotechnical Systems".

mar
5
tors

Vi tycker att det i mångas ögon splittrade och relativt osynliga sjöfartsområdet behöver samordnas till en helhetsbild, med en konkret nationell ag

Click to visit us at LinkedIn