Inland and coastal shipping - What's on?

Välkomna till Göteborg och en dag om inlands- och kustsjöfart. Hur kan de nyttjas mer? Vad behöver göras och av vem för att det ska bli verklighet?

Läs mer och anmäl dig här

Lediga Jobb

Doktorandtjänst vid KTH i Marina system om fartygs sjöegenskaper

Prenumerera på Lighthouse nyhetsbrev!

Ta del av maritima forskningsnyheter, inbjudningar till seminarier och workshops och håll kontakten med den maritima sektorn!

Lighthouse Reports

Lighthouse förstudier adresserar forskning och innovation som utgår från industrin och samhällets behov.

Nyheter

Tre dagar med rekrytering, business och nätverkande är över för denna gång.

Samtidtidigt som 2 000 skolungdomar skeppats ut till Donsö för att få klämma och känna på sjöfarten hölls en pressträff med utbildningsminister Ann

Vad lägger vi i begreppet hållbar sjöfart? Mest miljö- och klimataspekter, tror Cecilia Österman, forskare vid Linnéuniversitet.

…Åsa Burman som tar Lighthouse till Donsö Shipping Meet

Externa nyheter

Event

Click to visit us at LinkedIn