Kompetensförsörjning inom den maritima näringen

I förstudien, Kompetensförsörjning inom den maritima näringen, ska kompetensbehovet för sjöfarten och den marintekniska industrin kartläggas. Kompetensbehovet kan finnas på olika nivåer, det kan vara behov av högskole- eller gymnasieutbildad personal. I Norge har ett sådant arbete redan gjort och förstudien ska bland annat titta på hur den norska modellen kan överföras till den svenska maritima näringen.

Utförare:
Chalmers Tekniska Högskola, RISE

Deltagare:
SMTF,VGR, Svensk Sjöfart, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus,