Lighthouse in-kindbank

Önskar ditt företag samarbeta med akademi eller institut? Forskare söker ofta kontakt med industriparter att samarbeta med på olika sätt, exempelvis som diskussionspart, möjlighet att forska på fartyg eller använda övrig utrustning. Ta chansen att bli en del av Ligthouse in-kindbank.

I projektet ”Operatörens roll för ökad energieffektivisering ” samarbetar exempelvis forskare på Chalmers och företag för att förstå operatörernas roll och organisatoriska barriärer för ökad energieffektivisering. Samarbetet leder till relevanta resultat som senare förhoppningsvis kan användas av industrin. Ett annat projekt, ”Designverktyg för förbättrad arbetsmiljö”, jobbar för att öka säkerheten och arbetsmiljön ombord på ett kostnadseffektivt sätt genom att använda ett designverktyg för att utvärdera arbetsmiljön ombord. Innan fartyget byggs bygger man i projektet upp 2D och 3D miljöer. Även detta projekt möjliggörs genom samarbete mellan akademi och industrin.

Industri/organisation
Om du vill vara med i framtidens sjöfartsforskning och innovation - meddela oss kontaktperson, vilket/vilka område du är intresserad av och vad du eventuellt vill bidra med genom att fylla i formuläret via denna länk.

Akademi/institution
Är du forskare och önskar samarbeta med en industripart för din forskning? Kontakta oss för att komma i kontakt med aktörer för ditt projekt. Meddela vilket/vilka områden du är intresserad av, vad och vem det är du söker samt om informationen får spridas på Lighthouse hemsida eller ej. Kontaktformulär finns här.

OBS!
Att ingå i Lighthouse in-kind bank är ej bindande utan är ett sätt att visa intresse av att delta i forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt.