Nyheter

Vattenburen kollektivtrafik är den kollektivtrafiksform som ökar mest i Sveriges två största städer. Ändå går det trögt.

Efter ett år på tre olika maritima arbetsplatser börjar Lighthousetraineen Claes Tretow i dagarna sin anställning på Stena Teknik.

Port CDM som är en del av projektet Sea Traffic Managment, STM, har i ett nytt konceptutkast beskrivit hur tekniken kan användas för att hantera pr

Foto: Göteborgs Hamn

Samarbete, innovativa system och delade resurser kan leda till ett bättre utnyttjande av närsjöfart och leda till ökad intermodalitet.

Photo: Shutterstock

Även i framtiden kommer sjömansyrket ha en stor betydelse för sjöfarten även om sjöfarten blir mer automatiserad.

Förra veckan diskuterades smarta fartyg i Sveriges Radios program Vetandets värld.

Photo credit: Port of Gothenburg

Hamnkonflikten vid APM Terminals i Göteborg är unik i sitt slag och kan ge oåterkalleliga skador.

Photo: Prioryman, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons)

Hur jobbar olika städer med vattenburen kollektivtrafik? Och vad gör trafiken framgångsrik?

Myndigheten Trafikanalys får i uppdrag att analysera om omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ för att främja transportupplägg som inklud

Foto:Shutterstock.com

I arbetet med den maritima strategin har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag på indikatorer för att följa upp arbetet med den maritima s

Efter att den nationella godstransportstrategin presenterades i början av sommaren uppdrar regeringen nu olika myndigheter att sätta igång arbetet

I en ny storsatsning på fossilfria godstransporter satsar Trafikverket 290 miljoner SEK på forskningsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight).

Photo: Shutterstock.com

Professor Johan Woxenius och Lighthouse postdoktor Anastasia Christodoulou, båda vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, är gästredaktörer

I början av sommaren presenterade Helong Wang på Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, sin lic-avhandling “Department of Mechanics and Mariti

Finska Trafiksäkerhetsverket, finska Trafikverket, svenska Sjöfartsverket tillsammans med svenska Trafikverket bjuder in forskningsinstitutioner oc

Sidor