Nyheter

Förra året hajpades ammoniak, i år gäller väte. Vad styr trenderna kring framtidens marina bränslen?

En ny rapport från International Transport Forum visar på hur de nordiska länderna leder utvecklingen mot en renare och fossilfri sjöfart.

Det finns inga fungerande alternativa bränslen ännu. Och det är dyrt att utveckla dem.

Solceller producerar billig el och vindkraften är på frammarsch.

LNG och biobränslen till en början, medan vätgas och bränsleceller tar över på längre sikt.

Den 21 oktober intervjuades Cecilia Österman, forskare på Linnéuniversitetet, om systematiskt arbetsmiljöarbete på AFA Försäkrings FoU-dag.

Helheten är större än summan av delarna.

Vätgas har på senare tid seglat upp som en het kandidat till framtidens marina bränsle, men nu spås användningen bli begränsad.

Ammoniak? Potentialen finns. Fartregleringar? Knappast. Scrubbers? Njae.

Katalysatorer skulle kunna rena LNG-motorers metanutsläpp.

Det har krävts två webinarier för att presentera all forskning som gjorts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

På världssjöfartens dag pratade Åsa Burman om hur det står till med hållbarhetsarbetet inom sjöfarten.

Växla över till alternativa bränslen med mindre svavelutsläpp eller gör betydande investeringar som möjliggör nollutsläpp av skrubbervatten.

Mellan 5 och 18 procent av vägtransportarbetet hade kunnat gå på sjö, men en överflyttning försvåras av att de ekonomiska styrmedel som krävs behöv

Sidor