Nyheter

Här kan du se seminariet om smarta fartyg, automatisering och digitalisering som hölls den 12 december.

Enligt tidigare forskning kan det vara bra för aktörer som vill bli mer energieffektiva att samarbeta med andra i frågan.

Inga nya mätsensorer behöver installeras.

Att få propeller och skrov att fungera optimalt ihop har alltid varit ett problem inom sjöfarten. Men Jennie Andersson har en lösning.

Nu är det klart. DenCity, projektet som utvecklar smarta och hållbara transporter för förtätade städer, får en tredje och skarp fas.

Härom veckan meddelade Norges näringsminister Torbjørn Røe Isaksen att företagsklustret Sustainable Autonomous Mobility Systems är ett av tio som k

Stora internationella aktörer tror inte att sjöfarten är beredd att hantera de problem och hot som sannolikt kommer att påverka sektorn de kommande

Det räcker inte med att fokusera på minskade utsläpp.

Den 1:a november blir Lars Nicklason kommunikationsansvarig på Lighthouse.

Foto: Shutterstock

Den globala sjöfarten växer snabbare än vad den gjort de senaste fem åren med en tillväxt på fyra procent 2017, visar en ny rapport från FN-organet

Vattenburen kollektivtrafik är den kollektivtrafiksform som ökar mest i Sveriges två största städer. Ändå går det trögt.

Efter ett år på tre olika maritima arbetsplatser börjar Lighthousetraineen Claes Tretow i dagarna sin anställning på Stena Teknik.

Port CDM som är en del av projektet Sea Traffic Managment, STM, har i ett nytt konceptutkast beskrivit hur tekniken kan användas för att hantera pr

Foto: Göteborgs Hamn

Samarbete, innovativa system och delade resurser kan leda till ett bättre utnyttjande av närsjöfart och leda till ökad intermodalitet.

Photo: Shutterstock

Även i framtiden kommer sjömansyrket ha en stor betydelse för sjöfarten även om sjöfarten blir mer automatiserad.

Sidor