Nyheter

Den mesta forskningen om framtidens smarta sjöfart fokuserar på de tekniska utmaningarna.

Är du nyfiken, driftig och vill jobba för en mer hållbar sjöfart? Ta då chansen och sök jobbet som koordinator på Lighthouse.

Sjöfarten har i regel svårt att fånga medias intresse.

PortCDM, tekniken som ska effektivisera och göra hamnanlöp enklare för alla inblandade aktörer, har testats och utvecklats i nio europeiska hamnar

Atilla Incecik, professor vid University of Strathclyde, Glasgow, är en av tre forskare som utsetts till hedersdoktorer på Chalmers 2019.

Lighthouse har utsetts att driva Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart.

När tågen stannar blir det ett jäkla liv. Folk kommer ju inte fram i tid. Vad som händer när sjöfarten stannar, ja, det vet man bara på Gotland.

Sjömän och prostitution. En kultur som är borta?

El, fossilfritt eller batterier? Timmarna innan Båtmässan i Göteborg öppnade hölls ett seminarium om hur ett miljövänligare båtliv ska skapas.

Förra veckan kom Transportföretagen med en rapport, och nu kommer en förstudie från Lighthouse.

I förra veckan valdes Lighthouse in i Waterborne – EU:s teknikplattform för sjöfart och maritima frågor.

Hon är expert på marina bränslen, men har ingen aning om vilket som kommer att gälla i framtiden.

Införandet av smarta fartyg och ny teknik kan minska den globala efterfrågan på sjöman som arbetar efter dagens teknik med 22 procent fram till 204

Årets Transportforum har lockat över 1600 deltagare till Linköping för att, under ledorden elektrifiering och hållbarhet, diskutera vad som är nytt

Med en bättre utnyttjad kapacitet skulle energiåtgången i containertrafiken mellan Göteborg och Rotterdam till exempel kunna minskas med 19 procent

Sidor