Nyheter

Det är inte fartyg från svartlistade länder utan de från vitlistade som belastar havsmiljön i Östersjön mest.

Nästan hälften tror inte att de har någon möjlighet att fortsätta göra investeringar för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Trenden med digitalisering, automatisering och elektrifiering skapar stort tryck på små- och medelstora hamnar.

Mycket tyder på att ljudnivån under vattenytan i hamnar karaktäriseras av en jämn matta med fartygsbuller kryddat med kortvariga mycket starka ljud

Kostnaden ser inte ut att vara problemet när elfärjor ska fasas in i kollektivtrafik. Tvärtom kan det finnas pengar att spara.

En merkostnad på mellan 0,2 miljarder euro och 12,5 miljarder euro om året.

Lighthouse har tilldelats ytterligare 1,5 miljoner kronor om året i tre år för att driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.

Den stora uppmärksamhet som sjöfarten fick i svensk dagspress under mars månad till följd av coronakrisens konsekvenser verkar ha lagt sig.

De svenska klimatmålen kommer inte att nås med dagens styrmedel, inte ens om sjöfarten integreras i EU:s handelssystem med utsläppsrätter eller om

Varsel, nedlagda linjer, krav på åtgärder för att hålla trafiken vid liv.

Förra fredagen tog hon sig an uppdraget.

… Johan Woxenius, professor i företagsekonomi och medlem av Lighthouse programkommitté.

Med anledning av den snabbt föränderliga och osäkra samhällssituation som råder kommer inte branschprogrammet Hållbar sjöfarts årskonferens

De minskar bränsleförbrukningen, sparar miljön och håller längre.

Styrmedlen och åtgärderna är för få för att minska sjöfartens klimatpåverkan. Regeringen måste få fram nya.

Sidor