Nyheter

Förra fredagen tog hon sig an uppdraget.

… Johan Woxenius, professor i företagsekonomi och medlem av Lighthouse programkommitté.

Med anledning av den snabbt föränderliga och osäkra samhällssituation som råder kommer inte branschprogrammet Hållbar sjöfarts årskonferens

De minskar bränsleförbrukningen, sparar miljön och håller längre.

Styrmedlen och åtgärderna är för få för att minska sjöfartens klimatpåverkan. Regeringen måste få fram nya.

Enligt en ny rapport från brittiska Royal society kan ammoniak göra sjöfarten klimatneutral. Men först måste bränslet bli mer som hulken.

Lighthouse har nu drivit Trafikverkets branschprogram ett år och den 31 mars arrangeras årskonferensen Hållbar sjöfart seglar vidare på Li

En optimerad skrovkonstruktion kan minska utsläppet av växthusgaser med upp till 20 procent. Men hur görs det bäst?

Klimatnyttan med att köra fartyg på naturgas är obefintlig, larmade en rapport med påföljande nyhetsartiklar nyligen. Sant eller falskt?

Oljan är inte bara ett stort klimathot – den dödar också fler människor än vad förnybara bränslen, naturgas och kärnkraft gör tillsammans.

Ammoniak har på senare tid seglat upp som den kanske hetaste kandidaten att bli framtidens marina bränsle.

Lighthouse och Trafikverket bildade i höstas en referensgrupp för att bli så bra som möjligt på att tillvarata svenska sjöfartsintressen och FoI-be

Investeringar i hållbar teknik skulle inte bara minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Det skulle också öka dess vinster.

Driva tankfartyg på biobränslen? Då krävs att redare och lastägare samarbetar, delar på kostnader och väljer rätt bränsle.

Sjöfartens utsläpp av giftiga ämnen och bidrag till övergödningen i Östersjön beräknas kosta flera miljarder om året.

Sidor