Nyheter

Branschprogrammet Hållbar sjöfart har sjösatts. Men det kommer knappast bidra till att haven invaderas av självkörande fartyg.

Här kan du se seminariet Hållbar sjöfart för 150 miljoner! med start 10.00 den 20 maj. 

Han har lyckats ta dubbel examen från Chalmers – som både sjöingenjör och skeppsbyggare.

Fyra arbetsbelöningar och ett hedersomnämnande.

Hej då Bryssel, hej då EU-jobb. Framåt sommaren återvänder Louise Warenius till hemstaden Göteborg för att bli koordinator på Lighthouse.

Fördubblat anslag till sjöfarten, men inte mer pengar till transportområdena i stort.

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att nästan fördubbla stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet – från nuvarande

Trots att det finns en politisk vilja att flytta mer gods från land till sjö prioriteras fortfarande lastbilen. Varför?

I februari presenterade Business Region Göteborg en kartläggning som visade att den västsvenska sjöfartsnäringen halkat efter andra europeiska länd

"Under lång tid har staten satsat alldeles för lite pengar på forskning inom Sjöfarten" och "Det här är oerhört viktigt för hela Branschen".

Klimatpolitiska rådets rapport drar slutsatsen att utsläppsminskningen tappat fart och att Sverige inte kommer att nå uppsatta klimatmål.

Osynlig, sluten och trög. Eller?

Den mesta forskningen om framtidens smarta sjöfart fokuserar på de tekniska utmaningarna.

Är du nyfiken, driftig och vill jobba för en mer hållbar sjöfart? Ta då chansen och sök jobbet som koordinator på Lighthouse.

Sjöfarten har i regel svårt att fånga medias intresse.

Sidor