Nyheter

Lars Larsson, professor på Chalmers och ordförande för den internationella seglingskonferensen INNOV’SAIL 2020 som arrangerades online häromveckan.

Idag firas sjöfolkets dag världen över.

Under våren har de trillat in – resultaten från första årets förstudier inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

Trender vill peka på en ökad koncentration till de stora hamnarna.

Sjöfarten kan inte vänta på nya och mer effektiva fartyg. Något måste göras åt den befintliga flottan om vi ska nå Parisavtalets mål.

Sjöfarten släpper ut 138 miljoner ton koldioxid om året i Europa.

Så sent som i maj presenterade Lighthouse en förstudie om hur sjöfarten skulle påverkas av en inkludering i EU:s handel med utsläppsrätter.

Det är inte fartyg från svartlistade länder utan de från vitlistade som belastar havsmiljön i Östersjön mest.

Nästan hälften tror inte att de har någon möjlighet att fortsätta göra investeringar för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Trenden med digitalisering, automatisering och elektrifiering skapar stort tryck på små- och medelstora hamnar.

Mycket tyder på att ljudnivån under vattenytan i hamnar karaktäriseras av en jämn matta med fartygsbuller kryddat med kortvariga mycket starka ljud

Kostnaden ser inte ut att vara problemet när elfärjor ska fasas in i kollektivtrafik. Tvärtom kan det finnas pengar att spara.

En merkostnad på mellan 0,2 miljarder euro och 12,5 miljarder euro om året.

Lighthouse har tilldelats ytterligare 1,5 miljoner kronor om året i tre år för att driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.

Den stora uppmärksamhet som sjöfarten fick i svensk dagspress under mars månad till följd av coronakrisens konsekvenser verkar ha lagt sig.

Sidor