Nyheter

NRIA Sjöfart 2021 handlar om framtiden för en näring som omsätter 85 miljarder kronor om året och som sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier,

Sjöfart är det mest klimateffektiva sättet att frakta gods på, medan järnvägen är mest klimateffektiv för passagerartransporter.

Tidigare forskning har visat att kollektivtrafik på vatten kan minska både klimatavtryck och trängsel i städer.

Idag överlämnades den nationella agendan för sjöfartsforskning och -innovation till näringsminister Ibrahim Baylan.

Trots pandemi har FoI-programmet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver för Trafikverket rullat på ytterligare ett år, och den 17 mars presenterade

Fartygen blir allt smartare. Nu kan de ge befälhavare och navigatörer förslag på hur olika knepiga trafiksituationer ska lösas.

Sjöfartens utsläpp i Östersjön beräknas kosta 30 miljarder om året.

Med hjälp av digitalisering kan effektiviteten, säkerheten och hållbarheten förbättras inom sjöfarten.

Vindförhållanden varierar.

Coronapandemin har slagit hårt mot sjöfarten på många sätt, men i Transportstyrelsens nya rapport om dess effekter finns också en ljusglimt – arbet

Utvecklingen mot framtidens smarta fartyg går snabbt, ja såpass att tekniken lätt kan springa förbi lagar och regler och hamna offside.

Wallenius Wilhelmsen ska beställa en vinddriven bilfraktare som ska vara i trafik 2025.

I takt med att transporterna med farligt gods ökar i världen, ökar också risken för olyckor, framförallt bränder.

I dagsläget bör Sjöfartsverket satsa på HVO för att göra sin flotta fossilfri. Det visar en ny rapport från myndigheten.

I takt med transporterna ökar finns ett behov av att flytta över gods från land till sjö. Vad ställer det för krav på hamnarna?

Sidor