Nyheter

Tidigare under torsdagen streamades webinariet Electric Light - Lätta elfartyg som presenterar resultaten från innovationsprojektet med samma namn

Är du nyfiken, driftig och vill göra skillnad?

Betydligt mindre än en procent av världsflottan går idag på alternativa bränslen och det kommer att ta flera år innan tillräckligt med tillämpbara

EU-kommissionen har antagit Horisont Europas arbetsprogram för perioden 2021-2022.

Det här länge pratats om att använda lättviktiga kompositer i fartygskonstruktioner.

En stor del av fartygs koldioxidutsläpp sker när de ligger till ankars och väntar utanför hamn.

Den ökade trafikträngseln i svenska städer hotar både miljö och ekonomi. Samtidigt finns ett uttalat mål om att flytta gods från väg till vatten.

Dåligt fungerande brandsläckningssystem har de senaste åren återkommande pekats ut som en orsak till att okontrollerade bränder uppstått på rorofar

Tydligare regler, ökad digitalisering och förbättrad synkronisering mellan olika aktörer i transportkedjan kan minska antalet olyckor med farligt g

För att bidra till ett klimatneutralt EU 2050 vill EU-kommissionen att sjöfarten införlivas i systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) – någ

Vilken båtbottenfärg ska jag använda på mitt fartyg? Vilken är mest miljö- och kostnadseffektiv för de vatten vi seglar på?

Medan godstrafiken knappt påverkades, minskade den svenska passagerartrafiken med 54 procent under pandemiåret 2020.

Det räcker inte med teknisk kompetens kopplat till ny teknik och nya bränslen. En ”miljömedvetenhetskultur” behöver också skapas.

Det pratas mycket om väte och ammoniak som framtidens fartygsbränslen.

Kärleken till havet, tekniken och drömmen om att få arbeta i en internationell miljö.

Sidor