Nyheter

Vi sviker den mänskliga civilisationen! Historien kommer att döma vårt skrå hårt!

Det är svårt att förstå hur propeller och skrov fungerar optimalt ihop ens i stilla vatten.  Lägg till vågors inverkan och det verkar näst intill o

Hamnverksamhet är främst en kommunal angelägenhet och behandlas inte som en tydlig del i det nationella transportsystemet.

Deprimerade sjömän har i alla tider gått under radarn.

Transportköpare prioriterar fortfarande lastbilen. Kollektivtrafiken buss och andra färdmedel på land.

Här kan du se seminariet Inland and coastal shipping - What's on? med start 10.00, tisdag 15 oktober.

Vad betyder hamnstatskontrollerna för sjöfartens miljöpåverkan? Kan de förbättras och på sikt ge svenska rederier en konkurrensfördel?

Påväxtbekämpning på fartyg är nödvändigt för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Det är ett herrans liv under vattenytan och den största källan till oljud som stör marint liv är sjöfarten.

Den tredje och skarpa fasen av DenCity är igång.

Det skulle inte bara minska utsläppen i våra storstäder – det skulle också sänka buller och minska trängsel.

När framtidens sjöfarts utbildningar diskuterades i Kalmar gick det hett till.

Här kan du se seminariet Smarta sjömän - vilken kompetens behöver framtidens sjöfart? med start 10.30, tisdag 17 september.

Tre dagar med rekrytering, business och nätverkande är över för denna gång.

Samtidtidigt som 2 000 skolungdomar skeppats ut till Donsö för att få klämma och känna på sjöfarten hölls en pressträff med utbildningsminister Ann

Sidor