Nyheter

Växla över till alternativa bränslen med mindre svavelutsläpp eller gör betydande investeringar som möjliggör nollutsläpp av skrubbervatten.

Mellan 5 och 18 procent av vägtransportarbetet hade kunnat gå på sjö, men en överflyttning försvåras av att de ekonomiska styrmedel som krävs behöv

Lighthousemedlemmarna Wallenius Marine, KTH och SSPA samarbetar sedan ett par år i projektet wPCC (wind Powered Car Carrier).

Det går att spara bränsle, men vid fartsänkningar långt under fartygs optimala hastighet riskerar bränsleåtgången att öka.

Skeppsbyggnadsingenjör Per Fagerlund har avlidit vid en ålder av 80 år.

Alla är överens om att det är viktigt och många aktörer har det inpräntat i policydokument.

Sjöfartens totala utsläpp av växthusgaser har ökat med 10 procent mellan 2012 och 2018.

Stiftelsen Sveriges sjömanshus har beviljat 250 000 kr för ett fotografiskt projekt som ska utmynna i både konstnärligt utställningsmaterial och en

De styrmedel som krävs för att nå klimatmålen på sjöfartsområdet utmanar kraftigt möjligheterna att nå en överflyttning av gods från väg till sjöfa

Lars Larsson, professor på Chalmers och ordförande för den internationella seglingskonferensen INNOV’SAIL 2020 som arrangerades online häromveckan.

Idag firas sjöfolkets dag världen över.

Under våren har de trillat in – resultaten från första årets förstudier inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

Trender vill peka på en ökad koncentration till de stora hamnarna.

Sjöfarten kan inte vänta på nya och mer effektiva fartyg. Något måste göras åt den befintliga flottan om vi ska nå Parisavtalets mål.

Sidor