Nyheter

På trettondagsafton intervjuades Åsa Burman i Ekospecial om fossilfria bränslen för sjöfarten och hur de kan produceras.

Efter hårda förhandlingar kom EU-ländernas stats- och regeringschefer i förra veckan överens att utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 55

Vätgas, ammoniak, metanol eller el?  Se vårt webinar från den 15 december och hör det senaste om vilka bränslen som sjöfarten kan komma att använda

Sjöfarten är en av de branscher som drabbats hårdast av coronapandemin. Men omvärlden blundar.

Regeringen har gett Miljömålsberedningen i tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska Sveriges klimatpåverkan från konsumtion.

Sjöfarten har aldrig varit så konstruktiv och samarbetspräglad som under coronapandemin.

Förra året hajpades ammoniak, i år gäller vätgas. Vad styr trenderna kring framtidens marina bränslen?

En ny rapport från International Transport Forum visar på hur de nordiska länderna leder utvecklingen mot en renare och fossilfri sjöfart.

Det finns inga fungerande alternativa bränslen ännu. Och det är dyrt att utveckla dem.

Solceller producerar billig el och vindkraften är på frammarsch.

LNG och biobränslen till en början, medan vätgas och bränsleceller tar över på längre sikt.

Den 21 oktober intervjuades Cecilia Österman, forskare på Linnéuniversitetet, om systematiskt arbetsmiljöarbete på AFA Försäkrings FoU-dag.

Helheten är större än summan av delarna.

Vätgas har på senare tid seglat upp som en het kandidat till framtidens marina bränsle, men nu spås användningen bli begränsad.

Ammoniak? Potentialen finns. Fartregleringar? Knappast. Scrubbers? Njae.

Sidor