Nyheter

Sjöfartens utsläpp av giftiga ämnen och bidrag till övergödningen i Östersjön beräknas kosta flera miljarder om året.

Om allt gods som körs på väg genom Skåne istället transporteras på sjön skulle mellan 4 och 11 procent av koldioxidutsläppen från tunga transporter

En person omkom till följd av olycka inom den svenska yrkessjöfarten förra året. Totalt omkom 10 sjömän förra decenniet.

Färre olyckor, större effektivitet och mindre miljöpåverkan.

Män under 46 år och som jobbar på däck eller i maskin löper en ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och nästan en dubblerad risk att dö i stroke jä

Tre företag, tre olika organisationskulturer och tre veckor i Kina.

Sjöfarten kan vara ett transportsätt med liten miljöpåverkan.

Det har länge funnits en politisk vilja att flytta över godstransporter till sjöfarten.

Två bilder. Den ena av ett antal rederier som ligger i framkant och satsar på miljö och hållbarhetsarbete.

37 allvarliga bränder på 15 år. Inte undra på att EU satsar drygt tolv miljoner euro på att förbättra brandsäkerheten på bilfärjor.

Vi sviker den mänskliga civilisationen! Historien kommer att döma vårt skrå hårt!

Det är svårt att förstå hur propeller och skrov fungerar optimalt ihop ens i stilla vatten.  Lägg till vågors inverkan och det verkar näst intill o

Hamnverksamhet är främst en kommunal angelägenhet och behandlas inte som en tydlig del i det nationella transportsystemet.

Deprimerade sjömän har i alla tider gått under radarn.

Transportköpare prioriterar fortfarande lastbilen. Kollektivtrafiken buss och andra färdmedel på land.

Sidor