Nyheter

The Institution of Mechanical Engineering (IMechE) valde PhD Zoi Nikopoulou, prof. Kevin Cullinane och prof.

För att designa den optimala propellern behöver man ta hänsyn till en mängd olika val men för att förenkla livet för propellerkonstruktörer har Flo

Innovationsworkshopen är ett initiativ från Vattenbussen och KTH i deras projekt Vattenvägen 365.

Fredrik Lindgren att disputera vid Institutionen för Sjöfart och marin teknik på Chalmers.