Nyheter

Det finns goda möjligheter för den maritima sektorn att få finansiering från EU för forskning och innovation kommande år, det är slutsatsen från Li

Den internationella konferensen "Wrecks of the World" hölls för tredje gången denna veckan och då i Göteborg.

Fredrik Ahlgren, doktorand vid Kalmars sjöfartshögskola på Linnéuniversitetet, vann regionfinalen i Research Grand Prix 2015, en tävling där forska