Nyheter

Det finns många intressanta bud om vilka förstudier som Lighthouse ska driva framöver.

Hur Sverige kan öka kustsjöfarten var temat på ett seminarium arrangerat av Sjöfartsforum och Mälarhamnar AB.

I veckan träffade Lighthouse tillsammans med företrädare för sjöfarten svenska Energimyndigheten.

Om ruttplaneringen till havs förbättrades finns flera miljömässiga vinster att göra.