Nyheter

När Erik Larsson och Viktor Daun avslutade mastersprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering på Chalmers institution för sjöfart och marin

Idag transporteras 90 procent av alla varor till sjöss, transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på transp

Hur kan urban sjöfart klara miljömål och vara ett alternativ för såväl passagerare som godstransportörer?

Vad skulle hända om det var lika naturligt att ta båten till jobbet som bussen?

I år kommer europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, (EMFF) göra tre utlysningar om sammanlagt 7,5 miljoner euro med fokus på blå tillväxt.  

Tankerfartyg i Kina, en motorfabrik i Italien och många nya kunskaper.

Det kan tyckas som det är lång tid kvar men förberedelserna inför årets Almedalsvecka pågår för fullt.

Bristen på kurslitteratur inom miljöområdet skulle åtgärdas med ett kompendium – men resulterade i en bok.