Nyheter

Se Lighthouse och SMTF:s seminarium om hur hållbarhetskrav kan driva på såväl affärs- som teknikutvecklingen.

Transporter över vatten måste tas med i planeringen när infrastrukturen byggs ut i Göteborg (och i andra städer med vatten).

Medan mycket forskning är inriktad på specifika komponenter i ett fartyg såsom maskin, boiler, propeller med mera, tar Fabian Tillig, doktorand på

Ett fartygs energianvändning har blivit en allt viktigare fråga inom sjöfarten.

Karl Blomberg är en av Lighthouse traineer i år, läs om hans möte med Stokes lag och hur en formel om dynamik kan vara värdefull för alla företag.

Sverige bäst i klassen utifrån Paris MoU, Transportstyrelsen vill skrota besättningsbesluten och svårt att klassa stora delar av oskyddade kustområ

Svensk maritim forskning ligger i framkant men för att Sverige ska fortsätta ligga i täten krävs en mer offensiv satsning på sjöfart och forskning.