Nyheter

Vilken roll spelar sjöfarten för samhället? Hur bidrar sjöfarten till en hållbar framtid?

En forskargrupp från Chalmers och Göteborgs universitet befinner sig just nu på en expedition på Östersjön.

Source: 
Chalmers

Finnish-Swedish cooperation within the Winter Navigation Research Board started in 1972 and is based on annual funding from the maritime administra

Strålande sommardagar välkomnade 88 deltagare från 19 olika länder till den femtonde upplagan av den internationella workshopen, ISSW, om fartygsst

Lighthouse traineeprogram ger nyexaminerade skeppsbyggare från Chalmers och KTH chansen att tillbringa ett år hos ett flertal företag i den maritim

Företag i från skilda branscher men med marin koppling som önskar utvecklas mer hållbart sökes.

Mycket av den energi ett fartyg producerar försvinner genom skorstenen i form av avgaser.

Det räcker inte med lågsvavlig tjockolja för att sjöfarten ska minska sina partikelutsläpp, däremot kan LNG bidra till minskade partikelutsläpp, de