Nyheter

Över 40 seminarier, utfrågningar, mingel och möten på ett tiotal olika scener.

Nu tar Lighthouse nästa stora steg för en hållbar framtid och lanserar ett unikt postdoktorprogram där industri, samhälle och akademi möts för att

Hur kan sjöfarten bidra till att uppnå nationella och internationella miljö- och klimatpolitiska mål? Vad säger branschen och våra politiker?

Det nationella maritima kompetenscentret Lighthouse arbetar för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

Förarlösa tåg, fjärrstyrda drönare och självkörande bilar.

Hur skulle vattenvägen kunna vara en del av samhällets hållbara tillväxt och komplettera befintlig infrastruktur för urbana och regionala transport

Läs mer på sida 23 i senaste numret av Sjöbefälen.

Source: 
Sjöbefälen