Nyheter

Source: 
Trafikanalys

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige.

Svenska Regeringen har gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen utreda konsekvenserna för svensk industri av ett

Source: 
Göteborgs universitet

Inslaget börjar 8 minuter in i videoklippet efter reklamen.