Nyheter

Lighthouse har fått ett uppdrag från Sjöfartsverket som går ut på att kartlägga de nordiska ländernas forskning och innovation inom den nordiska sj

Autonom sjöfart är en av de hetaste frågorna i den maritima sektorn.

Sedan 2014 har Östersjön sjömätts i projektet Famos, i somras fick Sjöfartsverket klartecken för projektets framtida finansiering.

För första gången har stiftelsen Sveriges Sjömanshus gjort en utlysning av forskningsmedel.

Energimyndigheten och kunskapscentret f3 utlyser 2 miljoner kronor för programmet förnybara drivmedel och system.

Konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (BWM-konventionen) träder i kraft den 8 september 2017 säger internati

Source: 
IVL Svenska miljöinstitutet