Nyheter

Ett framtida autonomt transportsystem kan ge både stora fördelar men också svåra utmaningar, och det är viktigt att se konsekvenserna som automatio

Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har beslutat att sjöfarten år 2020 ska begränsa sina svavelutsläpp och minska andelen svavel i bränsle

Sjöfarten måste börja fasa ut sina fossila bränslen inom en snar framtid.

Den 6 oktober samlades ca 80 deltagare för ett halvdagsseminarium arrangerat av kunskapscentren Lighthouse och f3 på temat förnybara sjöfartsbränsl

Den här veckan fick Sverige och Svensk Sjöfart besök av Esben Poulsson, ordförande för ICS, Internationella redareföreningen, som representerar 80%

Lighthouse kan med glädje presentera en ny medlem.

Till år 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, 2050 ska vi vara ett land som inte släpper ut några växthusgaser

Norska Sjöfartsdirektoratet och Kystverket har skrivit på ett avtal som tillåter tester av autonoma fartyg i Trondheimsfjorden.

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för professionell användning av tio båtbottenfärger, så kallade antifoulingprodukter.